OPŽP – aktualizovaný plán výzev

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR oznámilo, že vychází vstříc zájemcům o podporu a přizpůsobuje plán výzev na rok 2013 jejich potřebám. Aktualizace plánu výzev pro rok 2013 má podle MŽP za cíl zjednodušit žadatelům cestu ke spuštění projektu a...

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR oznámilo, že vychází vstříc zájemcům o podporu a přizpůsobuje plán výzev na rok 2013 jejich potřebám. Aktualizace plánu výzev pro rok 2013 má podle MŽP za cíl zjednodušit žadatelům cestu ke spuštění projektu a zkrátit administrativní procesy na minimum. Plán výzev OPŽP může být v průběhu roku aktualizován. Podrobný rozpis je k dispozici na www.opzp.cz.


PLÁN VÝZEV OPŽP PRO INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (VÝBĚR)

(projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), k 18. dubnu 2013
2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT – XLV. výzva
2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT – příjem bude ukončen po dočerpání alokace
2.2a Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5MW
2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů – XLV. výzva
2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy – alternativní doprava
2.2c Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší – XLV. výzva
2.2d Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší – XLV. výzva
4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – XLV. výzva
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – kontinuální příjem žádostí
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží – kontinuální příjem žádostí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *