Opětovné využití odpadu jako výzva

Světové velmoci označují konferenci o klimatických změnách v Kodani za jeden z klíčových okamžiků v historii lidstva, jakkoliv její výsledky nebyly přesvědčivé. Globální oteplování ovšem není jedinou výzvou, na kterou je třeba najít odpověď. Neméně významným problémem je hrozící nedostatek nerostných surovin.

Odvětví nakládání s odpady a recyklace může a chce přispět zřetelným, měřitelným přínosem právě v oblasti nerostných zdrojů. Je zřejmé, že v dnešním odpadu se skrývá surovina obnovitelné energie zítřka. V tomto smyslu již odpad není nezajímavou komoditou.

ODPADY A SKLENÍKOVÉ PLYNY

Sektor nakládání s odpady je schopen realizovat snížení emisí CO2 o čtyři miliony tun díky efektivnímu svozu odpadu, nasazení ekologických dopravních prostředků, transportu po vodě a po kolejích nebo moderním energetickým centrálám pro zpracování odpadu.

Velkým přínosem je, když zabráníme tomu, aby se odpadem vůbec nic nestalo. Když umožníme jeho využití, zajistíme zároveň, aby se v přírodě uchovaly přírodní nerostné suroviny. Recyklace zbytkových produktů a jejich využití jako druhotných surovin vede prakticky vždy ke snížení emisí oxidu uhličitého. Předcházením vzniku odpadu vyřešíme najednou dva problémy: ztenčování nerostných zásob i nadměrné produkce oxidu uhličitého.

Proto měl být odpad v Kodani jedním z významných diskusních témat, zejména pak koncepce „cradle to cradle“ (od kolébky po kolébku), která již od počátku brání vzniku odpadu. Česká republika by v prosazování této koncepce mohla sehrát průkopnickou úlohu.

Vše začíná ve fázi návrhu u (především nových) produktů. Tento okamžik je rozhodující, neboť se volí správné suroviny a materiály. K úspěšnému výběru může významnou měrou přispět obor recyklace a nakládání s odpady díky své znalosti materiálů a recyklačních technologií.

ZKUŠENÝ PARTNER

„Odpadářský“ sektor se podílí na tomto procesu také jako partner, který se díky recyklaci stará o znovuzískávání cenných surovin z výrobků na konci svého cyklu životnosti. Získané suroviny pak představují zdroj pro výrobu nových výrobků – koloběh se uzavírá a nevzniká žádný odpad (odtud také název koncepce). Pozitivní na tomto přístupu je, že tímto způsobem myšlení nejenom řešíme problém s tenčícími se zásobami surovin, ale také se pozitivně podílíme na boji s globálním oteplováním.

Přední světové osobnosti mohly v Kodani kruh uzavřít. Spojování řetězců je komplexní úkol, ale také jediná možnost, jak dosáhnout trvalého úspěchu. Firmy v oboru se musejí změnit z tradičního partnera pro nakládání s odpady v dodavatele surovin pro nové výrobky. Opětovné využití odpadů je výzvou pro budoucnost. Ve skutečnosti by naším heslem mělo být: Nic není odpad.

PAVEL IVÁNYI
předseda představenstva, van Gansewinkel, a. s.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *