On-line seminář = webinář

Pokud máte připojení na internet, pak můžete na on-line semináři, neboli webináři, stejně jako na normálním semináři, sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze. Přitom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře. V loňském...

Pokud máte připojení na internet, pak můžete na on-line semináři, neboli webináři, stejně jako na normálním semináři, sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze. Přitom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře.

V loňském roce podobných webinářů uskutečnila společnost ASIO dvanáct. Ohlasy byly kladné především u projektantů, naopak minimální využití bylo ze strany úředníků. Tomu by se měl poněkud přizpůsobit i obsah webinářů v tomto roce. S ohledem na větší přítomnost projektantů by měly jít semináře víc do technických podrobností a zapojovat do diskuzí samotné účastníky. Předpokládá to z jejich strany minimální vybavení – kameru a mikrofon (podobně jako pro Skype). Webináře budou probíhat vždy od 9:30 do přibližně 11:00 hodin.

TERMÍNY A TÉMATA ASIO WEBINÁŘŮ NA ROK 2013

5. 3. HDV (hospodaření s dešťovými vodami) – novinky – představení objektu předčištění – AS-AKU FILTR, další možnosti předčištění (AS-RAINMAX)

29. 3. Nátěry – antibakteriální nátěry s obsahem ftalocyaninů

19. 4. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech – šedé vody – energie i voda + lapáky tuků – automat (AS-GW AQUALOOP, AS-SiCLARO, AS-FAKU)

31. 5. Čištění vzduchu

28. 6. Využití dešťové vody v domácnosti

26. 7. Čištění průmyslových vod – novinky – nanoželezo

3. 8. Energie z vody a další možnosti OZE

27. 9. Sinice, nutrienty ve vodách

25. 10. Provoz domovních ČOV – (revize, závady, vhodná domácí chemie)

29. 11. Úprava pitných vod – membránové procesy, nanotechnologie

13. 12. Nové výrobky a technologie pro rok 2014

Bližší informace k jednotlivým webinářům najdete na www.asio.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *