Autor
Kategorie:
Praxe

Ohrožuje nás rtuť v úsporných zářivkách?

Na několika zpravodajských serverech se objevily poplašné informace o tom, že úsporné zářivky představují zdravotní riziko, protože obsahují karcinogenní látky, které se v případě rozbití zářivky mohou uvolňovat do okolí.

Alexandr Hanousek, jednatel společnosti Ekolamp, která se sběrem světelných zdrojů zabývá, k tomu říká: „Úsporné zářivky jsou obviňovány z vysokého obsahu rtuti. Té je však v zářivkách velmi málo, méně než 5 mg. V klasických lékařských teploměrech, které se stále ještě mnohde používají, je jí zhruba pět set krát více.“

V zahraničí již byly zpracovány studie, které potenciální nebezpečnost úsporných zdrojů vyhodnocují. Jejich výsledky ukazují, že se riziko přeceňuje. Také u nás nechala společnost Ekolamp zpracovat obdobnou studii, která měří uvolňování rtuti z malých sběrných nádob.


Tyto nádoby se již staly běžnou součástí mnoha interiérů v úřadech, obchodech i jinde. Lidé do nich mohou odkládat vysloužilé světelné zdroje, mimo jiné také úsporné zářivky.

Sběrné nádoby jsou konstruovány tak, aby se v nich světelné zdroje nerozbily a byly k recyklaci dodávány neporušené. Pokud by se v nich však některá zářivka přece jen rozbila, existuje nebezpečí úniku rtuti.

Měření ve sběrných nádobách provedl v dubnu 2011 tým Vysoké školy chemicko-technologická pod vedením prof. Ing. Petra Buryana, DrSc. Zkoumána byla možnost úniku rtuti ze sběrných nádob a další parametry. Měření byla prováděna podle modifikované normy ČSN EN 13211. Zatím jsou k dispozici pouze dílčí výsledky, i z nich však vyplývá, že riziko uvolňování rtuti ze sběrných nádob je zřejmě minimální (viz graf). Konečná verze zprávy bude zveřejněna pravděpodobně v průběhu června. O jejích výsledcích vás budeme informovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *