Ohlašovatelé budou využívat ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje ohlašovatelům (provozovatelům zařízení) zpracování vybraných hlášení v oblasti životního prostředí v elektronické podobě Systém zajišťuje příjem těchto hlášení a jejich další distribuci dotčeným institucím veřejné správy. Provoz...

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje ohlašovatelům (provozovatelům zařízení) zpracování vybraných hlášení v oblasti životního prostředí v elektronické podobě Systém zajišťuje příjem těchto hlášení a jejich další distribuci dotčeným institucím veřejné správy. Provoz ISPOP byl zahájen 1. 1. 2010 a je nástupnickým systémem informačního systému Centrální ohlašovna, jehož provoz byl ukončen k 31. 12. 2009.

Ohlašovatelé, kteří jsou povinni hlásit do Integrovaného registru znečišťování, se musejí od letošního roku hlásit prostřednictvím ISPOP. Ke dni 28. 5. 2010 bylo v ISPOP zaregistrováno 4884 subjektů (ohlašovatelů). V období od 1. 1. 2010 do 28. 5. 2010 bylo do ISPOP přijato celkem 19 441 hlášení. Největší část tvořila hlášení agendy odpadů – 7588 (39 %) a IRZ – 4913 (25 %).

Skupina ohlašovatelů, kteří povinně podávají hlášení prostřednictvím ISPOP, se bude v letech 2010 až 2012 rozšiřovat. Od roku 2011 se bude tato povinnost týkat několika skupin provozovatelů. Patří mezi ně provozovatelé všech středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, kteří doposud neohlašovali prostřednictvím ISPOP, dále provozovatelé činností E-PRTR (činnosti vyjmenované v příloze I nařízení ES č. 166/2006/ES). Další skupinou jsou ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost hlásit do IRZ a konečně ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP již v roce 2010.

V roce 2011 se počet ohlašovatelů odhaduje zhruba na 30 000 a v roce 2012 již na 70 000 ohlašovatelů. Postupný náběh ohlašovacích povinností je upraven přechodnými ustanoveními v zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Na začátku roku 2011 bude spuštěna nová verze informačního systému ISPOP, která bude obsahovat celou řadu nových funkcí. Současně bude představena i nová podoba webového portálu ISPOP. ISPOP je nástrojem veřejné správy a součástí Jednotného informačního systému životního prostředí v České republice. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí, provoz zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Další informace jsou k dispozici na www.ispop.cz nebo www.cenia.cz.

BEZPLATNÉ SEMINÁŘE

Od 25. 10. 2010 do 10. 12. 2010 pořádá CENIA bezplatné instruktážní semináře pro uživatele ISPOP ke způsobu ohlašování v roce 2011 (údajů za rok 2010). Semináře se konají ve všech krajských městech a v Praze a jsou určeny všem uživatelům ISPOP, zejména pak ohlašovatelům, kteří budou v roce 2011 podávat hlášení prostřednictvím ISPOP poprvé. Informace na www.ispop.cz

Eva Branišová

tisková mluvčí, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *