Odpady z anorganických chemických výrob

Pod katalogovým číslem 06 nalézáme v Katalogu odpadů rozsáhlou skupinu odpadů, pocházejících z anorganických chemických výrob. Dominují mezi nimi kyseliny a louhy.

Patří pod ni odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin, alkálií, solí a jejich roztoků a oxidů kovů, včetně odpadů s obsahem rtuti, arzenu a dalších těžkých kovů. Jsou zde zahrnuty také kaly z čištění odpadních vod a odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných a dusíkatých sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a dusíku, z odsiřovacích procesů a z výroby dusíkatých hnojiv.

Jak je zřejmé z tabulky, nejvíce vzniká odpadů z výroby a používání alkálií – zejména hydroxidu vápenatého. Několikanásobně menší je pak produkce odpadů z výroby a užívání dalších hydroxidů (amonného, draselného a dalších).

Mezi odpady z produkce a využívání kyselin dominuje logicky kyselina sírová, odpadů z výroby ostatních kyselin (dusičná, fosforečná, chlorovodíková atd.) je opět několikanásobně méně.

Odpovídá to využití těchto chemikálií v průmyslu. Hydroxid sodný se používá na výrobu mýdel a povrchově aktivních látek, jako reakční složka při organických a anorganických syntézách, v textilním průmyslu atd. Použití kyseliny sírové je podobně široké. Aktuální produkce alkálií a kyselin však patří mezi důvěrné údaje, které Český statistický úřad nezveřejňuje (aby statistická informace nebyla důvěrná, musí vzniknout jako agregace údajů minimálně tří zpravodajských jednotek).

Odpadů z výroby a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů (včetně vzácných) je oproti těmto nejrozšířenějším chemikáliím nepoměrně méně, což ovšem neznamená, že jsou pro životní prostředí méně zatěžující. Ve statistice zcela chybí skupiny katalogu 06 07, 06 08, 06 09, 06 11, 06 13 – což jsou odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů, křemíku, sloučenin fosforu, anorganických pigmentů a kalidel a jiných anorganických chemických procesů. To však nemusí znamenat, že u nás nevznikají – jen opět nejsou z důvodu ochrany individuálních dat výrobců publikovány.

Produkce odpadů skupiny 06 v roce 2008 (tun)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *