Odpady ve Vídni

Vídeň používá inteligentní metodu společné výroby tepla a elektřiny v zařízení pro energetické využití odpadů. Takřka v centru města, čtvrti Spittelau, stojí slavná spalovna podle návrhu Friedensreicha Hunderwassera s kapacitou 250 tisíc tun ročně. Ročně produkuje 40 tis. MWh elektřiny, tepla...

Vídeň používá inteligentní metodu společné výroby tepla a elektřiny v zařízení pro energetické využití odpadů. Takřka v centru města, čtvrti Spittelau, stojí slavná spalovna podle návrhu Friedensreicha Hunderwassera s kapacitou 250 tisíc tun ročně. Ročně produkuje 40 tis. MWh elektřiny, tepla zhruba 470 tis. MWH, 6 tis. tun železného šrotu a 60 tis. tun kalů, popílků a filtračního koláče z odlučovačů.

Další vídeňská spalovna Flötzersteig je obklopena zahradami a domky. Má kapacitu 200 tisíc tun a produkuje 430 tis. MWh tepla, 58 tis. tun kalů, popílků a filtračního koláče.

Třetím zařízením na energetické využití směsného odpadu je spalovna Simmeringer Haide, která zpracovává 200 tis. tun komunálního a nebezpečného odpadu a více než 225 tis. tun kalů z ČOV. Produkuje 470 tisíc MWh tepla, 55 tis. MWH elektřiny.

Podle studie „Climate Relevance of Minicipal Waste Management in Vienna“ se město v oblasti odpadového hospodářství dostalo pod nulové emise CO2. Zatímco nakládání s odpady produkuje 429 tis. tun CO2 ekv., různými technologiemi se podařilo uspořit 550 tis. tun CO2 ekv. – nevzniklo tedy 130 tis. tun oxidu uhličitého. Mezi tyto technologie patří produkce tepla ze spaloven, fermentace kuchyňského odpadu v bioplynových stanicích, separace odpadů a recyklace, stejně jako používání kompostů v organickém farmaření. Do roku 2020 mají být prostřednictvím dalších opatření tyto úspory zdvojnásobeny na 270 tis. tun oxidu uhličitého.

Vídeň má 1,7 mil. obyvatel a tři spalovny s celkovou kapacitou 675 tisíc tun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *