Odpady – podnikatelem bez pokut

Kniha "Odpady - podnikatelem bez pokut" autora Dobromila Rychetského je určena všem podnikatelům, neboť není oboru lidské činnosti, který by neprodukoval odpady. Začátkem roku 2002 nabyl účinnosti nový zákona o odpadech. Změnily se povinnosti a možnosti podnikatelů v oblasti odpadového...

Kniha „Odpady – podnikatelem bez pokut“ autora Dobromila Rychetského je určena všem podnikatelům, neboť není oboru lidské činnosti, který by neprodukoval odpady. Začátkem roku 2002 nabyl účinnosti nový zákona o odpadech. Změnily se povinnosti a možnosti podnikatelů v oblasti odpadového hospodářství. Byla stanovena též pravidla pro nakládání s obaly, a v neposlední řadě vstoupil v platnost zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Změn, týkajících se odpadového hospodářství, je tolik, že se jimi běžný podnikatel jen těžko prodírá. Publikace tedy poslouží jako doporučení a návod, jak při podnikání postupovat v souladu se všemi změnami těchto právních předpisů. V textu se objevuje jak znění zákona platné do 31. 12. 2002, tak i znění novelizované, které bude platit od 1. 1. 2003. Zvláštní pozornost je v knize věnována prevenci a operativnímu řešení případných havárií nebo ekologických následků nesprávného zacházení s chemickými látkami a odpady.

Počet stran: 140 stran. Cena: 195 Kč.

Vydalo vydavatelství ERA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *