Odpady – Druhotné suroviny 5

proběhne ve dnech 4.-7. června 2013 hotel Sorea Máj, obec Liptovský Ján (SK) Setkání odborníků v oblasti materiálové recyklace odpadů, recyklačních technologií, zhodnocování, minimalizace tvorby odpadů a bezpečného zneškodňování odpadů Hlavní témata: Zdroje, monitoring, sběr a charakterizace odpadů...

proběhne ve dnech 4.-7. června 2013

hotel Sorea Máj, obec Liptovský Ján (SK)

Setkání odborníků v oblasti materiálové recyklace odpadů, recyklačních technologií, zhodnocování, minimalizace tvorby odpadů a bezpečného zneškodňování odpadů

Hlavní témata:

Zdroje, monitoring, sběr a charakterizace odpadů a druhotných surovin

Recyklace a zpracování tuhých odpadů s obsahem neželezných kovů, železa, ušlechtilých kovů, kompozitních

materiálů

Zpracování průmyslových odpadů (struska, stěry, popely, úlety, kaly apod.)

Zpracování komunálního odpadu

Recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení, autovraků, plastů, použitých přenosných baterií a akumulátorů a podobně

Stabilizace odpadů

Design a projektování závodů a provozů na zpracování odpadů

Zařízení, stroje a aplikovaný software pro sběr, manipulaci a zpracování odpadů

Nové směry ve zpracování a úpravě odpadů

Biometody v zpracování odpadů

Získávání kovů z roztoků

Čištění odpadních vod

Ekonomické aspekty a analýza procesů při zpracování a využití odpadů a druhotných surovin

Legislativní otázky v oblasti nakládání s odpady

Management nakládání s odpady

Prezentace firem a technologií na zpracování odpadů a druhotných surovin

Registrace na konferenci probíhá elektronickou formou na webové stránce www.tuke.sk/waste.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *