Odpady a životní prostředí

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava pořádá mezinárodní konferenci a výstavu 22. - 23. 10. Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické poznatky v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a biotechnologie. Životní prostředí Problémy životního prostředí...

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pořádá mezinárodní konferenci a výstavu

22. – 23. 10.

Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické poznatky v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a biotechnologie.

Životní prostředí

Problémy životního prostředí průmyslové krajiny

Staré ekologické zátěže

Sanační technologie

Rekultivace

Recyklace

Recyklace průmyslových odpadů (hutních, energetických, strojních, chemických, potravinářských, po hornické a úpravnické činnosti atd.)

Recyklace komunálních, nemocničních, zemědělských a radioaktivních odpadů

Recyklace stavebních a demoličních odpadů

Recyklace autovraků

Zavádění nových technologií na zpracování elektroodpadu

Biotechnologie životního prostředí

Biotechnologie v tvorbě a ochraně životního prostředí

Biologické metody čištění odpadních vod

Mechanicko-biologická úprava zbytkového odpadu

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Kontakt:

VŠB – TU Ostrava

Institut environmentálního inženýrství

prof. Ing. Peter Fečko, Csc.

e-mail: peter.fecko@vsb.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *