Odpady a jejich zpracování

Autorem nové publikace je přední český odborník v oblasti odpadů, pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a dlouholetý vedoucí Ústavu chemie ochrany prostředí, prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. Publikace se podrobně zabývá zejména odpady z výrobních činností (odpady z těžby, dopravy,...

Autorem nové publikace je přední český odborník v oblasti odpadů, pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a dlouholetý vedoucí Ústavu chemie ochrany prostředí, prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.

Publikace se podrobně zabývá zejména odpady z výrobních činností (odpady z těžby, dopravy, ropy, průmyslových procesů, energetiky, radioaktivní odpady, SDO, zemědělské odpady atd) a možnostem jejich zpracování. Další kapitoly jsou věnovány odpadům ze spotřeby (komunálním odpadům, elektrickému a elektronickému odpadu, odpadům z dopravy, zdravotnickým odpadům a některým specifickým odpadům), předcházení a omezování vzniku odpadů, recyklaci odpadů, jejich tepelnému, biologickému, fyzikálnímu a chemickému zpracování, a skládkování. V úvodních kapitolách navíc informuje o vývoji a současném stavu odpadového hospodářství (včetně nových technologií a trendů) a příslušných právních předpisech ČR a EU. Závěrečná kapitola je věnována novým materiálům, z nichž vzniknou budoucí odpady. Monografie je koncipována především jako vysokoškolská příručka, tzn. výukový materiál.

Publikaci vydává společnost Vodní zdroje Ekomonitor, s.?r.?o., kde je možné knihu objednat.

Cena s DPH 420 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *