Odpad z odstavených jaderných reaktorů

Jaderné elektrárny v ČR nyní zajišťují asi třetinu výroby elektrické energie. Aby bylo možné budovat a provozovat další energetické bloky, neobejdeme se do budoucna bez dokonale vyprojektovaného, bezchybně vybudovaného a spolehlivě provozovaného úložiště vyhořelého jaderného materiálu. A tento problém bude stále naléhavěji vystupovat do popředí s každým novým reaktorem a s každým rokem jejich provozu.

V naší době se veřejnost poměrně často dostává k informacím o konstrukci a výstavbě nových jaderných reaktorů, ale už znatelně méně k informacím o tzv. dekonstrukci vysloužilých a tedy z provozu odstavených jaderných reaktorů. Přitom v současnosti je ve světě v odstávce přes sto energetických a téměř dvě stě výzkumných jaderných reaktorů. U většiny již uplynula doba jejich životnosti, což bývá kolem 30 let a jejich rekonstrukce je buď neekonomická nebo je ze strany veřejnosti „nežádoucí“. Dekonstruovány jsou tedy z politického rozhodnutí. Pouze v Německu bude z těchto důvodů do roku 2022 vyřazeno z provozu 17 reaktorů. Dalších 5 se bude odstraňovat po haváriích: jeden v Černobylu (UA) a čtyři ve Fukušimě (JPN). Navíc existuje ve světě řada starých a odstavených výzkumných laboratoří a horkých komor, ve kterých se pracovalo s radioaktivními materiály pro průmyslové, výzkumné, vzdělávací a zdravotnické účely. V Evropě v současnosti probíhá zneškodnění asi 50 takových pracovišť.

ZDLOUHAVÝ PROCES

Dekonstrukce jaderných zařízení je zdlouhavý proces, který trvá kolem 15 let a probíhá v několika etapách. Začíná to odstraněním vyhořelého nebo přesněji řečeno použitého jaderného paliva, které se ještě pár let po ukončení provozu nechává přímo v elektrárně, a to v bazénech umístěných hned vedle reaktorových nádob, nebo ve speciálních kontejnerech uložených v meziskladech na území elektrárny. Po několika letech se pak použité jaderné palivo převáží na přepracování. Následuje zneškodnění tzv. jaderného ostrova, zde se nachází reaktor a primární okruh. Většina zařízení primárního okruhu je zasažena radiací, takže jejich demontáž a zneškodnění vyžadují zvláštní režim. V rámci sekundárního okruhu probíhá dekonstrukce větších součástí (kompresory, elektromotory, turbíny) a až potom se odstraňují budovy, sklady, garáže aj.

JADERNÝ ÚČET

Odstranění jaderné elektrárny je nejen technologicky a bezpečnostně náročný, ale také značně drahý proces. Německé energetické koncerny třeba počítají na odstranění svých jaderných elektráren s celkovými náklady kolem 33 miliard EUR. Vzhledem k finanční náročnosti odstranění jaderných zařízení se v České republice a většině ostatních zemí, které provozují jaderné elektrárny, vytváří tzv. jaderný účet, na který provozovatelé elektráren přispívají stanovenou částkou z každé vyrobené kWh po celou dobu provozu. Takto shromážděné finanční prostředky jsou určeny výhradně k odstranění a zneškodnění elektrárny po skončení její životnosti. U nás průběh tohoto systému kontroluje Česká nukleární společnost (ČNS),

Německo nyní v důsledku rozhodnutí o urychleném ukončení jaderné energetiky stojí před problémem. Dosud totiž není vyřešena otázka, kam bude odpad ze zneškodněných jaderných elektráren trvale uložen, protože dosud nebylo rozhodnuto o výstavbě trvalého hlubinného úložiště pro vysokoradioaktivní odpad. Tento problém není vyřešen ani ve většině zemí světa, ale pro Německo je to o to aktuálnější, že doba výstavby takového úložiště RAO se odhaduje na desítky let. Pokud tedy Německo nenajde a nepostaví trvalé úložiště RAO co nejdříve, může to mít vliv na oddálení ukončení jaderné energetiky a určitě to také zvýší finanční náklady na její realizaci. V Německu se také ozývají hlasy, že budou-li atomové elektrárny odstaveny v souladu s politickým rozhodnutím před koncem své reálné životnosti, jejich jaderný účet nebude na demontáž stačit.

Juraj Kizlink

VUT v Brně

Většina zařízení primárního okruhu je zasažena radiací, takže jejich demontáž a zneškodnění vyžadují zvláštní režim (ilustrační foto).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *