Autor
Kategorie:
Praxe

Oddělený sběr bioodpadu je možná někde zbytečný

Česká republika se potýká s vysokým obsahem bioodpadů ve směsném komunálním odpadu. Pro obce se proto připravuje povinné třídění a sběr bioodpadů. Je to však nutné?

V České republice je 6254 obcí, z toho 4972 tvoří obce s méně než 1 000 obyvateli. Pouze 1282 obcí má počet obyvatel 1 000 a více. V těchto obcích však žije 93 % obyvatel ČR, které ročně vyprodukují 1 285 000 tun bioodpadů, které se ukládají na skládky se směsným komunálním odpadem. V obcích do 1000 obyvatel je to pouze 92 000 tun. Z tohoto pohledu je povinné zavádění odděleného sběru bioodpadů u obcí pod 1000 obyvatel nevýznamné.

„Chceme pomoci obcím odpovědět na otázku, co se v oblasti bioodpadů vyplatí“ říká Tomáš Hodek, předseda sdružení Ekodomov a vedoucí projektu Kompostuj.cz. „Na stránce www.kompostuj.cz/zapojte-se“ mají obce možnost porovnávat a sdílet své výsledky v oblasti odpadového hospodářství pomocí benchmarkingu. Nyní je do projektu zapojeno 55 obcí, z nichž 41 uvedlo, že problematiku bioodpadů v obci řeší. Zapojené obce jsou od 300 do 300 000 obyvatel.

V benchmarkingu dvanáct obcí uvedlo, že odděleným sběrem bioodpadů získává úspory. Konkrétní úspory byly schopné vyčíslit pouze čtyři obce s celkovým počtem 28 066 obyvatel. Dosažená úspora však představuje 798 200 Kč a 1272 tun bioodpadů, které nebyly uloženy na skládky. Ing. Miroslav Kruliš z Technických služeb Český Brod uvádí, že jen za 5 měsíců loňského roku se jim podařilo pomocí odděleného sběru bioodpadů ušetřit 230 000 Kč a ze skládky odklonit 352 tun bioodpadů.

Vzhledem ke skutečnosti, že se obce stále potýkají s nedostatkem zpracovatelských kapacit, je zde velká příležitost pro zemědělské podniky, které mohou levně zřídit malou kompostárnu – „malé zařízení“. Získají tak výdělek z kompostování a cenné organické hnojivo pro svá pole. Vždy je však důležité, aby malá zařízení vznikala co nejblíže lokalitě, ze které se budou na kompostárnu bioodpady svážet, aby se minimalizovaly přepravní náklady.

Jiná situace je u obcí pod 1000 obyvatel. Tyto obce mají často problém s přístupem k přesným datům o množstvích svezeného odpadu a chybí jim investiční prostředky, je zde podstatně nižší efektivita odděleného sběru bioodpadů. Chybí jim rovněž odborné personální kapacity. Navíc většina obcí do 1000 obyvatel je tvořena rodinnými domy se zahradami, kde je ideální příležitost pro předcházení vzniku bioodpadů. Domácí a případně komunitní kompostování zde může velmi efektivně nahradit oddělený sběr, což představuje pro obec prakticky nulové náklady.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *