Odborníci kolem kulatého stolu

Ladislav Miko svolal v červenci kulatý stůl s názvem "Efektivní nástroje plnění cílů odpadového hospodářství v České republice v perspektivě roku 2020". Hospodářská komora to označila za první pozitivní krok k řešení situace v odpadovém hospodářství.

K jednání u kulatého stolu byli přizváni přední odborníci na odpadové hospodářství a také zástupci všech významných zainteresovaných skupin – Hospodářské komory České republiky, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Svazu průmyslu a dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, EKO-KOM, Svazu průmyslu druhotných surovin, České asociace odpadového hospodářství a dalších.

DISKUSE PŘISPĚJE K VYJASNĚNÍ PRIORIT

„V odpadovém hospodářství ČR je potřeba rozumně posunout diskusi k vytvoření celkového rámce a komplexního přístupu k přípravě strategických a následně legislativních materiálů. Toto první jednání za účasti ministra životního prostředí velmi vítáme,“ uvedl po jednání viceprezident Hospodářské komory České republiky Pavel Bartoš. „Do celkového přístupu k řešení situace v odpadovém hospodářství se musí navrátit environmentální, sociální a ekonomické aspekty,“ dodal.

Účastníci kulatého stolu se shodli a ministerstvu prezentovali několik základních směrů, kterými by se mělo rozhodování v oblasti nakládání s odpady dále ubírat. Shodli se na tom, že je nutné bezodkladně začít přípravy na změnu Plánu odpadového hospodářství. Odstranění zákazu podpory spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků umožní splnit povinnost snižování biologicky rozložitelné složky ukládané na skládky. Navázat by měly změny v implementačním dokumentu OPŽP, což by umožnilo financování zejména pro integrované systémy nakládání s odpady.

Na jednání také padl požadavek, aby vznikl mezirezortní orgán pro řešení otázek OH a druhotných surovin, složený ze zástupců ministerstev, samospráv, odborných organizací a podnikatelských reprezentací.

NOVÁ DLOUHODOBÁ KONCEPCE

Závěry kulatého stolu shrnul materiál SMO, odeslaný k ministrovi. Mimo jiné doporučuje zpracovat novou dlouhodobou koncepci odpadového hospodářství a využít přitom dokument Strategie rozvoje nakládání s odpady, který je společným materiálem Svazu měst a obcí a Asociace krajů. „Nelze doporučit, aby se na přímém zpracování koncepce podílela nevládní a nezisková organizace, která nenese jakoukoliv přímou odpovědnost za nakládání s odpady, ani není všeobecně uznávanou odbornou institucí“ říká se v dokumentu SMO.

Do doby přijetí této dlouhodobé koncepce pak účastníci kulatého stolu navrhli nezahajovat ani nepokračovat v opatřeních, která by mohla destabilizovat fungující systém třídění komunálních odpadů, jako je např. zavádění záloh na obaly, povinné třídění více komodit nebo změna koncepce zákonného poplatku za ukládání odpadů.

Urychleně by měly začít práce na transpozici nové evropské směrnice o odpadech, a to formou novelizace stávajícího zákona, nikoliv vytvořením zákona zcela nového. Nutná je také novela zákona o místních poplatcích, umožňující zvýšení platby od občanů alespoň na 1250 Kč. Jen tak je možno zajistit financování systémů v městech a obcích.

MŽP přislíbilo v nejbližší době další setkání. Optimistický výhled poněkud brzdí vědomí nadcházejících říjnových voleb.

– kce –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *