Autor
Kategorie:
Praxe

Odborné semináře na veletrhu WATENVI 2010

Veletrh WATENVI každým rokem navštěvuje řada profesních odborníků, podnikatelů, zástupců měst a obcí, studentů i veřejnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro návštěvníky připravilo tři odborné semináře, které se uskuteční ve dnech 25. - 27. května 2010 v Kongresovém centru brněnského výstaviště.

Semináře jsou určeny podnikatelům, odborníkům z oblasti získávání a zpracování druhotných surovin, čištění průmyslových odpadních vod, pracovníkům státní správy a samosprávy, vědecké a výzkumné sféře, studentům vysokých škol a dalším zájemcům o tuto problematiku z řad veřejnosti.

Seminář č. 1- PŘIPOJTE SE aneb dobrovolné přístupy a jejich význam pro vyšší výkonnost firmy – 25. 5. 2010, 13:00-16:30

Cílem semináře je představit dobrovolné přístupy firem jako možný alternativní nástroj k administrativní regulaci. Zástupci podnikatelských subjektů budou prezentovat konkrétní zkušenosti z podnikové praxe s uplatňováním dobrovolných přístupů a z nich vyplývající pozitivní dopady. Přes skutečnost, že zavádění dobrovolných přístupů může pro podnik představovat prvotní náklad, ve středně dlouhém až dlouhém období tyto aktivity představují významný prostředek pro zvýšení konkurenceschopnosti, s důrazem především na materiálové a energetické úspory.

Seminář č. 2 – Podpora inovativních technologií k získání druhotných surovin a prevenci vzniku odpadů – prezentace nových technologií – 26. 5. 2010, 9:00-16:00

Seminář je zaměřen na novinky v oblasti využívání druhotných surovin jako náhrady primárních přírodních zdrojů za účelem úspory primárních surovin a zároveň jako prevence vzniku odpadů. Budou představeny aktuální informace o ustavené Radě pro druhotné suroviny a odpady, a dále přehled aktuálních programů podpory, do kterých je možné se přihlásit. Zástupci podnikatelských subjektů budou prezentovat své inovativní technologie na zpracování a využívání druhotných surovin, zkušenosti s jejich provozem, jejich výhody i nevýhody a nákladové aspekty. Obsahem tohoto, pro odpadáře možná nejzajímavějšího, semináře bude například informace o vzniku Rady pro druhotné suroviny a odpady a o přípravě strategického analytického dokumentu pro oblast využívání druhotných surovin jako součást aktualizované surovinové politiky ČR (Ing. P. Kulhánková, ředitelka odboru ekologie, MPO) a dále přednášky o nových technologiích pro druhotné využití plastů, trendech v oblasti výroby, prodeje, spotřebě a druhotném využití papíru, využívání kovového šrotu v metalurgii, autovracích, zhodnocení kovových koncentrátů z elektroodpadu, recyklaci různých typů displejů, získávání europia a yttria z odpadních luminoforů při recyklaci úsporných žárovek, systémech a technologii na zpracování pneu nebo o netermické destrukci POPs.

Seminář č. 3 – Inovace v oblasti úpravy odpadních průmyslových vod a zpracování kalů – 27. 5. 2010, 12:00-15:00

Seminář představuje nové technologické přístupy k čištění odpadních vod, které se vyznačují vysokou efektivitou a malými prostorovými nároky. Vzhledem ke stále přísnějším požadavkům legislativy v oblasti ochrany vod, si čištění žádá stále vyšší nároky na účinnost a specifické zaměření čistírenských procesů. To se týká zejména čištění průmyslových odpadních vod, které obsahují kromě biologicky rozložitelných látek také těžké kovy a organické obtížně rozložitelné látky, které se v komunálních odpadních vodách v takové míře nevyskytují. Zástupci podnikatelských subjektů budou prezentovat zkušenosti se zaváděním inovativních technologií na čištění průmyslových odpadních vod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *