Odborné semináře Empla

22. 9. 2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Schválená euronovela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb. Výklad nových ustanovení, kterými je významně novelizován o odpadech. 5. - 7. 10. 2010 Podnikatelské centrum, Hradec Králové Aktualizační kurz pro podnikové ekology Aktualizační kurz o...

22. 9. 2010

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Schválená euronovela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb.

Výklad nových ustanovení, kterými je významně novelizován o odpadech.

5. – 7. 10. 2010

Podnikatelské centrum, Hradec Králové

Aktualizační kurz pro podnikové ekology

Aktualizační kurz o změnách legislativy ochrany životního prostředí . Je možné absolvovat jen vybrané dny

5. 10. 2010 vodní hospodářství

6. 10. 2010 odpadové hospodářství

7. 10. 2010 ochrana ovzduší

Přednáší: zástupci MŽP, MMHK, KÚ, ČIŽP, EMPLA AG s. r. o.

26. – 27. 10. 2010

hotel Jezerka, Ústupky u Seče

Problematika nakládání se sedimenty

Jaké změny přinesla euronovela?

Listopad 2010

Hradec Králové

Novinky v obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Aktuáln vývoj v systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Listopad 2010

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Novelizace zákona o vodách č. 150/2010 Sb.

Přednáší odborníci a spoluautoři zákona o vodách

25. – 27. LEDEN 2011 – ČERVEN 2011

Hradec Králové

12. běh rekvalifikačního kurzu Podnikový ekolog

Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT je organizován formou šesti třídenní soustředění s odstupem 2-3 týdny. Kurz je členěn dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, hygiena práce atd.).

Podrobné informace o seminářích a konferencích naleznete na:

www.empla.cz/skoleni-seminare/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *