Obrat .A.S.A. za rok 2010

Celkový obrat společnosti .A.S.A. ČR se v loňském roce zvýšil o téměř 12 procent na 3,912 mld. Kč. Na hospodářském výsledku společnosti se odrazilo oživení na trhu a rok 2010 se tak oproti období let 2008-2009 nesl v duchu stabilizace trhu odpadového hospodářství. Navzdory doznívajícím důsledkům...

Celkový obrat společnosti .A.S.A. ČR se v loňském roce zvýšil o téměř 12 procent na 3,912 mld. Kč. Na hospodářském výsledku společnosti se odrazilo oživení na trhu a rok 2010 se tak oproti období let 2008-2009 nesl v duchu stabilizace trhu odpadového hospodářství.

Navzdory doznívajícím důsledkům světové finanční krize došlo k rychlému zotavení trhu s druhotnými surovinami, které velkou měrou přispělo k dobrým hospodářským výsledkům společnosti. Byly zahájeny, případně pokračovaly projekty spojené s dalším růstem jak společnosti .A.S.A., spol. s r.o., tak i celé skupiny .A.S.A. Česká republika.


„Nejzásadnějším projektem v oblasti komunálních služeb je zakázka na provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací v městské části Praha 5. Pro zajištění zakázky .A.S.A. nakoupila kompletně novou techniku,“ řekla Marie Mocková, tisková mluvčí firem .A.S.A. v ČR.

V průběhu roku 2010 pokračovalo zavádění nových technologií pro další zpracování odpadu včetně jeho využití. „S ohledem na dlouhodobý nárůst množství separovaných odpadů uvedla .A.S.A. do provozu novou, moderní třídicí linku na zpracování druhotných surovin v Jihlavě. Kapacita zařízení umožní zpracování nejméně 10 000 tun papíru a plastů ročně. K dalším důležitým projektům patří projekt výstavby moderní třídicí linky druhotných surovin v areálu skládky Úholičky a projekt kompostárny v areálu skládky Uhy,“ uvedla dále Marie Mocková.

Také v roce 2010 společnost .A.S.A. spolupracovala s nadnárodními obchodními řetězci, stavebními a distribučními společnostmi i dalšími významnými průmyslovými podniky.

Skládka v Praze Ďáblicích , patřící společnosti .A.S.A., je jednou z největších u nás.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *