Obnovitelný vodík jako cesta ke klimatické neutralitě EU

Výroba a spotřeba energie v EU v roce 2018 představovala podle dat Eurostatu 75 % všech jejich emisí skleníkových plynů. Aby byla unie schopná dosáhnout klimatické neutrality, bude muset vytvořit integrovaný energetický systém a upravit celkové dodávky energie. Z 58 % je totiž stále závislá na dovozu, a to zejména v případě ropy a zemního plynu.

V červenci 2020 proto komise navrhla takzvanou Vodíkovou strategii pro klimaticky neutrální Evropu, jejímž cílem je urychlit vývoj čistého vodíku a zajistit to, že se stane základem pro klimaticky neutrální energetický systém do roku 2050.

Typy vodíku a jejich klasifikace

Existují různé typy vodíku, které odlišuje výrobní proces a výsledné emise skleníkových plynů. Čistý vodík (nebo také obnovitelný vodík či zelený vodík) se vyrábí elektrolýzou vody pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů. Během jeho výroby tak nevznikají žádné skleníkové plyny.

Poslanci trvají na tom, že klasifikace různých typů vodíku je zásadní, a zároveň požadují jednotnou evropskou terminologii, která by jasně rozlišovala mezi obnovitelným vodíkem a nízkouhlíkovým vodíkem.

Poslanci během květnového pléna v reakci na návrh komise zastali názor, že jedinou využitelnou variantou je zelený vodík - tedy vyrobený z obnovitelných zdrojů. Právě ten by mohl udržitelným způsobem přispět k dosažení klimatické neutrality.

V současné době hraje vodík v celkové dodávce energie poměrně malou roli. Existují totiž určité překážky, jako je nákladová konkurenceschopnost, rozsah výroby, infrastruktura či to, jak je vnímaná jeho bezpečnost, které zatím brzdí využití jeho plného potenciálu. Dá se ale očekávat, že vodík v budoucnu umožní bezemisní dopravu, vytápění a průmyslové procesy, ale také mezisezónní skladování energie.

V rámci energetického mixu EU představuje vodík v současnosti přibližně 2 %, z čehož je ale 95 % vyrobeno z fosilních paliv, což každý rok uvolňuje 70 až 100 milionů tun CO2.

Podle EU by obnovitelné energie mohly do roku 2050 představovat podstatnou část evropského energetického mixu, přičemž vodík by mohl tvořit až pětinu tohoto podílu – vystačit by tak mohl na 20 až 50 % energetické poptávky v dopravě a 5 až 20 % v průmyslu.

Surovina pro průmysl i palivo pro vesmírné rakety

Vzhledem ke svým vlastnostem může být vodík dobrým palivem, protože jeho použití pro energetické účely nezpůsobuje emise skleníkových plynů, neboť voda je jediným vedlejším produktem celého procesu. Dále může být využitý k výrobě jiných plynů i kapalných paliv. Stávající infrastruktura pro přepravu a skladování plynu může být využita i pro vodík, který má navíc vyšší energetickou hustotu než baterie, takže jej lze použít pro přepravu na dlouhé vzdálenosti.*

-red-

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down