Obec nemusí dva roky platit, pokud zažádá…

V únorovém čísle časopisu vyšel článek "Co s autovrakem, který hyzdí obec?" * Poměrně přesně popisuje co s odstaveným vozidlem, končí však konstatováním, že obec na vlastníkovi uplatní náhradu nákladů.

Podle stávajícího právního stavu nastává v tomto bodě problém. Pokud je majitel znám, lze tuto právní cestu využít. Obce ji však obtížně zvládají, často za nákladné spolupráce s právními kancelářemi.

Když je majitel neznámý, vozidlo nemá registrační značky, či majitel zemřel, je situace ještě obtížnější. Je také nutné vzít v úvahu, že v každém vozidle je podíl nebezpečných odpadů a platí, že čím mladší autovrak, tím je situace nebezpečnější (modifikované oleje, airbagy, elektronika obsahující nebezpečné prvky atd.).


Autovraky vždycky hyzdí obec, představují však také nebezpečný odpad. Obce mají možnost získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí z programu na podporu systému nakládání s autovraky. Novelizované znění je uvedeno ve Směrnici č. 6/2010 jako příloha č. VI.

NA NEBEZPEČNÝ ODPAD PODPORA

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky. Program se také vztahuje na řešení tzv. staré zátěže. Tento program mohou kromě podnikatelů využít i kraje, obce a příspěvkové organizace jimi zřízené (dále jen typ A). Tyto žádosti budou propláceny vždy po ukončení roku.

U žadatelů typu A se podporuje sběr, svoz a doprava vozidel na odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelských zařízení k tomu určených s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků.

Podmínkou přihlášení pro žadatele typu A jsou uvedeny v rámečku.

JAKÉ TYPY AUTOVRAKŮ?

Podle dnes platných zákonů, z kterých dotační titul musí vycházet, mohou obce získat dotaci na několik typů“ autovraků (uvedeny jsou v ráměčku 2). Nelze poskytnout dotaci na vozidlo v takzvaném „polopřevodu“, kdy majitel vozidlo prodal a odhlásil, ale nový majitel vozidlo nepřihlásil. Podle zákona je za zlikvidování vozidla odpovědný poslední majitel uvedený v registru vozidel.

Obec může získat dotaci za odstranění autovraku ve výši 2500 Kč. Pokud je do programu přihlášen i zpracovatel autovraku, získá dotaci 500 Kč za jeden odstraněný autovrak.

Pracovníci SFŽP ČR již zpracovávají žádosti na rok 2011, zatím jen od zpracovatelů autovraků. Po loňském skrovném zájmu by bylo dobré, aby i pracovníci obecních a městských úřadů našli cestu k této možnosti zlepšení svých rozpočtů, protože se pravděpodobně již nebude opakovat.

Více informací a formulář pro čtvrtletní přehled autovraků naleznete na www.sfzp.cz v sekci Národní programy článek Podpora likvidace autovraků – nabídka pro provozovatele autovrakovišť a obce. Případné další informace lze získat na zelené lince SFŽP 800 260 500 nebo na telefonu 267 994 387.

 

Ing. Petr Langmajer
Ing. Martin Štifter, CSc.
Státní fond životního prostředí

 

NA KTERÉ AUTOVRAKY MŮŽE OBCE ZÍSKAT DOTACI?

autovraky, u nichž není registrační značka (RZ) a je i nezjistitelné číslo karoserie (VIN)

autovraky, u nichž není RZ a číslo VIN nebylo v registru vozidel nalezeno

vozidlo má jak RZ nebo i VIN, ale podle zjištění Policie ČR obojí neodpovídá vozidlu zjištěnému v registru vozidel – vozidlo nemá posledního majitele zjistitelného v registru vozidel

vozidlo má všechny registrační značky, ale poslední majitel zemřel a vozidlo nebylo předmětem dědického řízení.

 

PŘIHLÁŠENÍ PRO ŽADATELE TYPU A

Žadatel se do programu přihlásí zasláním „Žádosti o proplacení podpory“ písemně i elektronicky.

Poštovní adresa je SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha-4, elektronická adresa je autovraky@ sfzp.cz.

Žadatelé typu A nevyplňují formulář „Žádost o zařazení do programu autovraky“, ale pouze Formulář o proplacení podpory – obce.

Přílohy k žádosti o proplacení žadatelů typu A:

potvrzení o převzetí autovraku ve formě přílohy elektronické zprávy,

fotodokumentace s popisem autovraku event. s identifikačními čísly označených částí

protokol o zjišťování vlastníka vozidla. Pokud nemá vozidlo RZ nebo nebyl zjištěn majitel, je nutné potvrzení o vyvěšení výzvy k odstranění nepojízdného vozidla na úřední desce po dobu 2 měsíců.

pokud má vozidlo RZ nebo VIN, je nutné doložit doklad z registru vozidel, že nebyl zjištěn majitel vozidla.

 

*“Co s autovrakem, který hyzdí obec?“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *