Autor
Kategorie:
Praxe

Obce a odpady – již podesáté

Jubilejní desátý ročník konference ODPADY A OBCE, která se koná v rámci cyklu ODPADOVÉ DNY 2009, proběhne ve dnech 10. a 11. června 2009 v Kongresovém centr Aldis v Hradci Králové.

Každoroční setkání odborníků z oblasti nakládání s odpady nabízí možnost vyměnit si zkušenosti a získat aktuální informace z oblasti odpadového hospodářství.

V letošním roce si připomínáme již deset let spolupráce AOS EKO-KOM, a. s., s obcemi při třídění a recyklaci odpadů – tento důležitý fakt se promítne do programu konference, který mimo jiné zahrne:

Deset let spolupráce obalového průmyslu a komunální sféry – hodnocení desetileté působnosti systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů v komunálním odpadovém hospodářství.

Integrovaná řešení nakládání s komunálními odpady – závěry konference Odpady 21, závěry konference Zpětný odběr 2009. Diskuze nad významem odpadů jako surovin v českém hospodářství, prvky integrovaného systému včetně energetického využití.

Informování veřejnosti o integrovaném systému nakládání s odpady – mezikrajové rozdíly postojů obyvatel k nakládání s odpady

Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Změny právních norem v oblasti nakládání s odpady – zákon o odpadech – diskuze z pohledu obcí, měst a krajů, odpadářských firem a státu

Zpětný odběr elektrozařízení a spolupráce s obcemi – zhodnocení účinnosti zpětného odběru elektrozařízení zajišťované kolektivními systémy.

Druhý den konference bude věnován zejména možnostem využití komunálního odpadu v ČR a v zahraničí – zhodnocení reálné poptávky po druhotných surovinách vyrobených z odpadů. Využití směsného komunálního odpadu jako potenciální náhrady fosilních paliv v energetických zdrojích a možnosti zpracování papírových, skleněných, dřevěných odpadů, nápojových kartonů a vybraných druhů plastů budou tématy přednášek i panelových diskuzí.

V prostorách Kongresového centra (předsálí, terasa a parkoviště) bude prezentace organizací a firem. Po prvním dni jednání bude možné opět navštívit Aquapark, poté bude následovat společenský večer a vyhlášení vítězů soutěže obcí „O křišťálovou popelnici“ za rok 2008..

Pořadateli Konference ODPADY a OBCE jsou společnosti EKO-KOM, a. s., a ECONOMIA, a. s. – časopisy Odpady a Moderní obec, spolu s kolektivními systémy zpětného odběru elektrozařízení: ASEKOL, s. r. o., EKOLAMP, s. r. o., a ELEKTROWIN, a. s. Partnery konference jsou již tradičně organizace sdružující odpadářské firmy SVPS, ČAOH a ZERA-Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.

Podrobné informace i přihlášku naleznete na www.ekokom.cz

– kce –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *