Obalovna v Milevsku bude sanována

Na financování rizikové analýzy pro starou ekologickou zátěž v obalovně v Milevsku se bude podílet Jihočeský kraj a Operační program Životní prostředí. Podle hejtmana Jiřího Zimoly by po zpracování rizikové analýzy mohly být uvolněny prostředky z OPŽP na vlastní řešení likvidace této staré...

Na financování rizikové analýzy pro starou ekologickou zátěž v obalovně v Milevsku se bude podílet Jihočeský kraj a Operační program Životní prostředí. Podle hejtmana Jiřího Zimoly by po zpracování rizikové analýzy mohly být uvolněny prostředky z OPŽP na vlastní řešení likvidace této staré ekologické zátěže. V obalovně bylo v roce 1993 zjištěno znečištění vodního toku a podzemních vod PCB a nepolárními extrahovatelnými látkami. K částečné dekontaminaci došlo v roce 1995, ale nebyla dokončena. Byly odtěženy kontaminované zeminy a vyčištěny podzemní vody, nedošlo však ke konečné dekontaminaci zemin, která je nezbytná. Asi 100 tun zeminy znečištěné PCB je v současné době uloženo v uzavřeném sarkofágu na zajištěné ploše na pozemku ve vlastnictví obce Přeborov, která s uložením souhlasila za předpokladu, že bude pouze dočasné.

Hejtman Zimola chce z prostředků kraje spolufinancovat sanaci, na kterou nemá Milevsko peníze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *