O zpětný odběr pneumatik se stará jen zlomek povinných osob

Od doby platnosti nové legislativy upravující povinnost zpětného odběru použitého výrobku, se výrobci nebo dovozci do ČR potýkají s nedotaženými právními normami, které omezují funkčnost celého systému.

Realitou zůstává, že vedle protektorování je ekonomicky i ekologicky nejzajímavější použít opotřebené pneumatiky jako alternativní palivo v cementárnách, které jsou schopny využít i jejich materiálový potenciál (síra, železo). Při materiálové recyklaci vyrábějí firmy z pneumatik různé druhy a zrnitosti granulátů, které jsou dále zpracovávány na nové výrobky.

Společnost TASY, s. r. o. (dříve Zdeněk Ševčík – TASY), se zabývá sběrem, tříděním a zpracováním opotřebených pneumatik od roku 1991 a postupně vybudovala systém zpětného odběru opotřebených pneumatik prakticky pro všechny výrobce a importéry. V roce 2010 jsme sesbírali více než 31 tisíc tun opotřebených pneumatik, přičemž v systému zpětného odběru to bylo téměř 28 tisíc tun.


Smutnou realitou zůstává fakt, že prakticky po celou dobu spolupracujeme se stejnými cementárnami, avšak na straně recyklačních firem dochází k pravidelným bankrotům, úpadkům, konkurzům a jiným formám ukončení činnosti těchto firem. Své by o tom problému mohli říct financující banky a lidé zodpovědní za dotační tituly. Současný stav zpětného odběru pneumatik je zcela jistě nad očekávání státní správy a zodpovědných orgánů. V roce 2011 bylo zpětně odebráno v systémech zpětného odběru přibližně 74 % pneumatik (počítáno z množství dodaného na trh jako nové zboží), což je zhruba 49 tisíc tun pneumatik. Roční potenciál je kolem 60 tisíc tun nových pneumatik.

CO SE MUSÍ ZMĚNIT

Skoro tři čtvrtiny zpětně odebraných pneumatik je vynikající výsledek. V pořádku však není, že zpětný odběr zajišťuje jen velmi malé procento ze skutečného počtu povinných osob. Za deset let platnosti tohoto zákona nebyla státní správa schopna zajistit drobné doplnění, které by zajistilo spravedlivost mezi povinnými osobami. Jsem přesvědčen, že současné právní úpravě chybí pouze tři věci: Zajistit povinnou registraci dovozců a výrobců pneumatik. Kontrolní orgány dnes vůbec netuší, kolik je skutečných povinných osob a nemají tudíž možnost jejich kontroly. Orgány ČIŽP se s železnou pravidelností zaměřují na kontrolu všeobecně známých provozoven společnosti Barum Continental, která svoji povinnost plní na více než 100 %. Stanovení minimálního povinného množství zajištění zpětného odběru. V praxi to znamená určit procento zpětného odběru, které musí naplnit každý, kdo v ČR uvede na trh nějaké pneumatiky (týká se to nejen dovozců pneumatik, ale i dovozců strojů, zařízení a motorových vozidel, které pneumatiky obsahují). Taková právní úprava samozřejmě neznamená, že si každý dovozce např. zahradní techniky bude zřizovat systém zpětného odběru. Svoji povinnost naplní tím, že uzavře smlouvu s někým, kdo má zajištěný systém zpětného odběru a uhradí mu svůj povinný podíl na zpětném odběru. Taková právní úprava by zajistila rovné podmínky hospodářské soutěže, protože náklady na zpětný odběr by zatížily opravdu všechny dovozce a výrobce pneumatik. Nezbytná je důsledná kontrola a sankce plnění stanovených povinností převyšující náklady se zajištěním zpětného odběru.

JAKÁ JE BUDOUCNOST ZPĚTNÝCH ODBĚRŮ

TASY, s. r. o., má na obou stranách systému zpětného odběru důvěryhodné a enviromentálně smýšlející společnosti. Na jedné straně výrobce a dovozce pneumatik a na straně druhé nadnárodní cementářské koncerny. Pro takovou spolupráci je základním předpokladem smluvní zajištění a dodržování pravidel. Samozřejmě i v tomto oboru podniká celá řada nepoctivců a firem které své povinnosti naplňují pouze formálně nebo systém cíleně obcházejí. Je na tvůrcích legislativy, jestli jsou po tolika letech volání odborné veřejnosti schopni upravit právní normy tak, aby se odstranily nedostatky systému.

 

Zdeněk Ševčík
jednatel TASY, s. r. o.

 

PNEU V CEMENTÁRNĚ

Opotřebená pneumatika je pro cementárnu zdrojem energie. Výhřevnost pneumatik dosahuje až 30 MJ a jedna tuna pneumatik dokáže nahradit energii až 750 m3 zemního plynu.

Obsažené železo a síra jsou stoprocentně materiálově využity při výrobě cementu.

Opotřebené pneumatiky jsou v cementárnách využívány buď v celém a nezměněném stavu, nebo jsou do technologie dávkovány ve formě drtí různých frakcí. Gumové drtě jsou certifikovanými výrobky.

Systém potřebuje podle Zdeňka Ševčíka stanovení minimálního povinného množství zpětného odběru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *