O úspěchu sběrného dvora rozhoduje vybavení a umístění

Sběrné dvory v městech a obcích jsou pevnou součástí systému nakládání s odpady. Před jejich budováním je vhodné se o místních podmínkách a potřebách poradit s odborníky.

Díky nim se do materiálového toku odpadů dostávají i ty komodity, které není možné sbírat do běžných kontejnerů v ulicích – nebezpečné odpady, velkoobjemový a stavební odpad, pneumatiky a další. Podíl sběrných dvorů na celkovém objemu komunálního odpadu je proto značný a zvyšuje se dále jejich využíváním jako místa zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. Podle údajů společnosti Asekol například pochází z obecních sběrných dvorů a mobilních svozů 94 % celkové hmotnosti zpětně odebraného elektroodpadu.

VELIKOST A UMÍSTĚNÍ

V posledních letech se sběrné dvory intenzivně budují, velmi často s podporou fondů Evropské unie. Například v Plzeňském kraji bylo v minulých několika letech vybudováno na 24 sběrných dvorů.

Pro efektivní fungování sběrného dvora je potřeba, aby nabízel co nejkomplexnější služby. Tomu musí odpovídat dostatečný prostor dvora, kam lze umístit kontejnery pro maximum sbíraných komodit v potřebné kapacitě, i poskytnout zázemí proškolené obsluze. V některých městech (za všechny jmenujme Ostravu) se proto rozhodli zrušit některých menší a hůře vybavené sběrné dvory, které nemohou nabídnout občanům dostatečné služby a jsou málo navštěvovány. Naopak se počítá s rozšířením těch zařízení, která jsou perspektivní, tedy např. více navštěvovány.

Nutné je také dobře zvážit umístění sběrného dvora v městě či obci – do prostoru dobře přístupného, dostupného ze zástavby. Na druhé straně by však provoz sběrného dvora neměl příliš ovlivňovat obytnou zástavbu. Vyšší dopravní zátěž i obavy ze zápachu jsou důvodem, proč obyvatelé místních častí někdy stavbu sběrného dvora ve svém sousedství odmítají. Umístění zcela mimo zástavbu je však také nevhodné, a to hned z několik důvodů. Jednak přílišná vzdálenost odradí občany od dovozu odpadů, jednak odlehlá poloha podporuje krádeže, kterým se často sběrné dvory musejí bránit zavedením kamerových systémů. Ty chrání i před další nepříjemností, a to když občané mimo pracovní dobu dvora odkládají odpady před vjezdem.

KOMPLEXNÍ SBĚRNÝ DVŮR

Vybavování sběrných dvorů je jedním ze základních pilířů nabídky firmy Mevatec, která se touto činností nejen v ČR, ale i na Slovensku a v dalších zemích střední a východní Evropy zabývá.

Mezi základní produkty většiny sběrných dvorů patří uzavřený mobilní ekosklad, který slouží k zabezpečení menšího nebezpečného nebo atraktivního odpadu, jako jsou staré oleje, kyseliny,drobné baterie, staré léky atd. Tyto ekosklady jsou mobilní, kompletně odvětrané, uzamykatelné, vybavené záchytnou vanou a roštovou podlahou v celé ploše. Dodávají se v různých standardních i nestandardních rozměrech. Velice rychle, jednoduše a levně řeší zázemí pro výše uvedené odpady bez použití stavebních prací, které jsou nejen drahé, ale též podléhají stavebnímu řízení, které stavbu prodlužují a prodražují.

Dalším výrazným prvkem vybavení jsou nejrůznější velkoobjemové kontejnery, které se používají na odpad, jako jsou bílá technika, použité pneumatiky, vyřazený nábytek, odpad ze zeleně atd. Dodávají se jak v provedení natahovacích, tak i v podobě vanových kontejnerů.

Mezi další základní vybavení patří kontejnery na akumulátory, zářivky, kontejnery na tříděný odpad, sudy a kontejnery na kapalné nebezpečné odpady, medicinální odpad atd. Nedílnou součástí sběrných dvorů je manipulační technika v podobě vysokozdvižného vozíku, paletového vozíku nebo vozíku na sudy, univerzální váha na vážení odpadu, počítačové a SW vybavení. To vše realizuje firma Mevatec nejen ze standardní nabídky, ale též připravuje vybavení na konkrétní požadavky klientů.

PORADENSTVÍ

Vzhledem k velice bohatým zkušenostem s vybavováním sběrných dvorů a mnoha, dnes již stovek realizací, je firma Mevatec schopna nejen kompletně vybavit sběrný dvůr, ale prostřednictvím svých obchodních zástupců po celé ČR poskytnout bezplatné poradenství v této oblasti, poradit s umístěním dvora i jeho vybavením tak, aby vyhovovalo konkrétním požadavkům – jiný sběrný dvůr (z hlediska kapacit i sbíraných komodit) potřebuje menší vesnice, jiný si zvolí větší město. Na tyto místní zvláštnosti je nutné při plánování sběrného dvora brát zřetel a ušetřit tak za nákup zařízení, které by pak nemuselo být dostatečně využíváno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *