Nový zákon o ochraně ovzduší

Podle nového zákona o ochraně ovzduší, který vstoupil v účinnost prvního září, budou muset od roku 2022 kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy, od roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. V principu tedy nemusí být...

Podle nového zákona o ochraně ovzduší, který vstoupil v účinnost prvního září, budou muset od roku 2022 kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy, od roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. V principu tedy nemusí být nutná výměna celého kotle, ale například jeho dovybavení automatickým podavačem paliva, zvláštním automatickým hořákem apod., které zajistí jeho úpravu na 3. emisní třídu. Nové požadavky na kotle souvisí s tím, že Česká republika má velké problémy s kvalitou ovzduší, zejména ve vztahu k prachovým částicím a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Přibližně 40 % celkových emisí způsobených prachem v České republice se do vnějšího ovzduší dostává právě spalováním zejména dřeva a uhlí v starých kotlech o tepelném příkonu do 300 kW. V případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 66 % celkových emisí. Vyžádané kontroly kotlů budou probíhat jednou za dva roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.


Zákon nedává úředníkům pravomoc přímo vstupovat do domů a bytů kvůli kontrole způsobu vytápění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *