Autor
Kategorie:
Praxe

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nedávno schválený zákon snižuje administrativní zátěž a posiluje motivaci pro ty, kteří emise snižují více, než jim ukládá norma.

Poslanecká sněmovna počátkem května schválila návrh zákona o ochraně ovzduší, který jí k novému projednání vrátil senát. Senátoři se přiklonili k návrhu, který je kompromisem mezi požadavkem na zachování poplatků za znečišťování ovzduší a snahou ekonomicky nezatížit průmysl.

Jejich pozměňovací návrh zachovává poplatky v podobě, která v zásadě odpovídá vládní verzi postupného navyšování sazeb poplatků, pouze s tím rozdílem, že tento návrh neobsahuje skokové zdvojnásobení sazeb mezi roky 2021 a 2022.

Pozměňovací návrh současně umožňuje snižování poplatků, pokud bude provozovatel snižovat emise nad rámec minimálních legislativních požadavků nebo je již dnes pod touto úrovní. Poplatek by se vůbec nevyměřil při dosažení vysoké úrovně ochrany ovzduší, definované snížením emisí pod hodnotu 50 procent horní hranice spojené s nejlepšími dostupnými technikami. S ohledem na snížení administrativní zátěže spojené se systémem poplatků tento pozměňovací návrh zvyšuje hranici, od níž se mají poplatky vyměřovat, a to z původně navrhovaných 5000 Kč na 50 000 Kč. Tím dojde ke snížení počtu zpoplatněných zdrojů – zejména jde o menší stacionární zdroje s malými emisemi, jako jsou kotelny ve veřejných budovách, lakovny nebo pekárny, kde by bylo technicky i ekonomicky obtížné dosáhnout na navrhované úlevy. Do roku 2016 by se poplatková povinnost mohla vztahovat na pouze přibližně 200 subjektů.

Dnes je zpoplatňováno 4300 subjektů, tedy kolem 9500 provozoven a zhruba 40 tis. zdrojů. Při hranici 50 tis. Kč bude zpoplatněno 200 subjektů, což odpovídá jen asi 500 provozovnám. Zvýšením hranice pro zpoplatnění se sníží počet zpoplatněných subjektů přibližně o 95 % a příjmy SFŽP klesnou asi o 5-7 %. Součástí pozměňovacích návrhů je i návrh na transpozici části směrnice o průmyslových emisích. Směrnice se dotýká zákona o integrované prevenci a ochraně ovzduší z hlediska tzv. velkých stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování.

Smyslem směrnice i její transpozice je umožnit členským státům využít výjimky z plnění zpřísněných emisních limitů. Česká republika, obdobně jako některé jiné státy Evropské unie, využije u vybraných velkých spalovacích zdrojů možnost dosáhnout zpřísněných emisních limitů postupně v delším časovém horizontu.

Zákon umožní realizaci přechodového plánu pro české teplárny, a tím i více času na provedení investic v celkovém objemu kolem 60 mld. Kč. V následujících letech tak bude menší tlak na zvyšování cen.

Zdroj: MŽP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *