Nový pokyn ECHA

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila dne 12. května nový Pokyn pro nakládání s odpady a recyklovanými látkami (Guidance on waste and recovered substances).Tento nový pokyn je určen pro společnosti, které se zabývají recyklací a regenerací látek. Recyklované a regenerované chemické...

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila dne 12. května nový Pokyn pro nakládání s odpady a recyklovanými látkami (Guidance on waste and recovered substances).Tento nový pokyn je určen pro společnosti, které se zabývají recyklací a regenerací látek.

Recyklované a regenerované chemické látky nemusí být nutně registrovány podle nařízení REACH. Pokyn poskytuje rady týkající se povinností podle nařízení REACH a objasňuje kritéria, která musí být splněna, aby společnosti mohly využít výjimky z povinnosti registrace. Společnosti, které nesplňují tato kritéria, budou muset registrovat chemické látky, jež recyklují nebo regenerují. Pokyny také vysvětlují povinnosti společností sdílet informace o recyklovaných a regenerovaných látkách v dodavatelském řetězci.

Pokyn pro nakládání s odpadními a recyklovanými látkami (Guidance on waste and recovered substances) v anglickém jazyce je dostupný na adrese: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/waste_recovered_en.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *