Nový POH prošel připomínkovým řízením

Meziresortním připomínkovým řízením prošel návrh nového Plánu odpadového hospodářství pro roky 2015-2024. Měl by začít platit od ledna příštího roku.

Dokument nahradí již zastaralý POH, který měl platit jen do poloviny roku 2013 a byl pak uměle udržen »při životě«, aby měla ČR aspoň něco. »Plán odpadového hospodářství jsme vytvořili v rekordně krátkém čase společně s členy Rady odpadového hospodářství, ve které mají zastoupení všechny zájmové skupiny, jichž se odpadová politika dotýká,« říká ve zprávě ministerstva náměstkyně ministra Berenika Peštová.

STRATEGICKÉ CÍLE

Podle návrhu POH patří mezi strategické cíle předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů, minimalizace jejich nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí nebo maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů. Cílem je přiblížení se k evropské »recyklační společnosti«.

Jedním z nejdůležitějších cílů resortu je v rámci komunálních odpadů zavedení tříděného sběru pro odpady nejenom u papíru, plastů a skla, ale i kovů, a to do roku 2015. Do roku 2020 by se u nich mělo zvýšit opětovné použití a recyklace nejméně na 50 % hmotnosti.

Prioritou je nejlépe okamžité povinné stanovení systému odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích, čímž by pokleslo maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky max. na 35 % z celkové hmotnosti v roce 2020.

OPŽP NAVAZUJE

Z priorit POH vyplývá i nezbytnost stanovit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech. Přímo na něj navazuje nový programový dokument Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který definuje podporu evropských fondů v oblasti životního prostředí v ČR.

Poprvé je součástí dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů. »Předcházení vzniku odpadů je základním cílem naší strategie. Ministerstvo chce spolupracovat s potravinovými bankami, znovu využívat výrobky jako suroviny. Uvažujeme také o recyklační slevě, která může obce i jednotlivce motivovat k omezování odpadu, který končí na skládkách. Konkrétní motivační i finanční prvky budou předmětem zákona o odpadech, jehož teze představí ministerstvo v září letošního roku,« komentuje nový plán náměstkyně Peštová.

Zdroj: MŽP

Jak dosáhnout splnění strategických cílů podle POH

Podpora způsobů nakládání s odpady využívajících odpady jako zdroje surovin s cílem náhrady primárních přírodních surovin.

Nakládání s odpady vedoucí ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.

Příprava na opětovné použití a recyklaci odpadů.

Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.

Uplatňováním hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady ad.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *