Nový ministr životního prostředí

Ministrem životního prostředí v úřednickém kabinetu byl jmenován Ladislav Miko. "Přebírám ministerstvo životního prostředí se vší odpovědností," prohlásil ministr Miko. "Především mezinárodní vyjednávání o nové světové klimatické dohodě vyžadují maximální kontinuitu . Jsem...

Ministrem životního prostředí v úřednickém kabinetu byl jmenován Ladislav Miko. „Přebírám ministerstvo životního prostředí se vší odpovědností,“ prohlásil ministr Miko. „Především mezinárodní vyjednávání o nové světové klimatické dohodě vyžadují maximální kontinuitu . Jsem přesvědčen, že práce na ministerstvu budou pokračovat bez problémů proto, že úřad přebírám ve výborném stavu, především pokud jde o personální a expertní kapacity,“ dodal Ladislav Miko.

Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD, absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (obor obecná biologie a cytologie). Pracoval v Ústavu krajinné ekologie Slovenské akademie věd, v letech 1992-2001 v České inspekci životního prostředí. V roce 2001 posuzoval jako nezávislý konzultant projekty EU v programu PHARE. Od roku 2002 do roku 2005 byl náměstkem ministra životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny. Po úspěchu v náročném mezinárodním konkursu byl jmenován ředitelem sekce ochrany přírodních zdrojů v Evropské komisi (DG Environment).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *