Nový informační portál kraje Vysočina

Na webových stránkách kraje Vysočina byl spuštěn portál s názvem Integrovaný systém nakládání s odpadem v kraji Vysočina (ISNOV). Postupně zde budou zveřejňovány všechny oficiální dokumenty, podkladové materiály a mediální výstupy týkající se ISNOV. Součástí portálu bude i diskusní fórum....

Na webových stránkách kraje Vysočina byl spuštěn portál s názvem Integrovaný systém nakládání s odpadem v kraji Vysočina (ISNOV). Postupně zde budou zveřejňovány všechny oficiální dokumenty, podkladové materiály a mediální výstupy týkající se ISNOV. Součástí portálu bude i diskusní fórum. „Protože se jedná o citlivou problematiku, která se dotýká prakticky každého občana kraje Vysočina, chce kraj Vysočina postupovat během celé doby přípravy ISNOV zcela otevřeně, průběžně informovat o všech krocích a vést diskusi s veřejností i odborníky,“ vysvětlil postup kraje Zdeněk Ryšavý, radní pro životní prostředí.

V první polovině roku 2010 zastupitelstva kraje a 15 měst s rozšířenou působností projednala a schválila návrh smlouvy o spolupráci na přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV), který byl slavnostně podepsán dne 1. června 2010 na Krajském úřadu kraje Vysočina. Hlavním cílem spolupráce „šestnáctky“ je vznik Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina, v jehož rámci by mělo být vybudováno zařízení na přímé energetické využití směsných komunálních odpadů.

„Chceme otevřeně informovat a vést diskusi,“ říká Zdeněk Ryšavý, radní pro životní prostředí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *