Novela zákona ruší část administrativní zátěže podnikatelů

Jednáním vlády prošel návrh novely zákona o odpadech, která by podle Ministerstva životního prostředí měla snížit administrativní zátěž podnikatelů.

Změny v novele se týkají například funkce odpadového hospodáře. V současné době může odpadový hospodář své služby nabízet maximálně pěti subjektům. Novela toto omezení ruší: odpadový hospodář bude moci vykonávat svoji funkci pro libovolný počet původců, oprávněných osob a provozoven.

ŽÁDNÝ POH PRO FIRMY

Původci odpadů, kromě obcí, nově nebudou muset zpracovávat plán odpadového hospodářství. „Bylo vyhodnoceno, že se jedná o ne zcela účelný administrativní požadavek s malou odezvou pro praktické využití, který není ani vyžadován právními předpisy EU,“ uvedlo ve své zprávě MŽP.

Náklady jedné firmy na zpracování plánu odpadového hospodářství se pohybují od 20 tisíc do 100 tisíc korun, zpracovávat ho v současnosti musí zhruba 4600 společností. Zákon o odpadech upravuje chování společností v této oblasti, takže nebude oslabena ochrana životního prostředí. Jasně totiž stanoví, že každý původce odpadů musí předcházet jejich vzniku a vzniklé odpady musí třídit a dále v maximální možné míře využívat v souladu se zákonem o odpadech.

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Původce nebezpečných odpadů, kterými jsou např. zbytky z průmyslové výroby, již nebude muset žádat o souhlas k jejich shromažďování. Podle autorů novely musí původci nebezpečného odpadu plnit veškeré požadavky uvedené v zákoně, tedy shromažďovat je odpovídajícím způsobem na odpovídajících místech a vést evidenci. Souhlas byl pak často pouze formálním aktem. Pro další způsoby nakládání s nebezpečnými odpady zákon podmínky nemění.

Evidence při přepravě nebezpečných odpadů bude vedena elektronicky bez nutnosti vyplňování a rozesílání evidenčního listu v sedmi papírových kopiích. Při zhruba jednom milionu takových přeprav za rok to nyní znamená tisk a rozesílání sedmi milionů evidenčních listů. Odbourání této povinnosti může podle MŽP přinést významné úspory. Dále lze předpokládat snížení časové náročnosti při vyplnění elektronického evidenčního listu z odhadovaných 50 na 10 minut. V momentě odeslání elektronického formuláře již nebude možné, na rozdíl od papírových verzí, měnit jakékoli údaje. Kontrola přepravy nebezpečných odpadů bude po této změně zákona na vyšší úrovni než dosud.

Novela obsahuje i zjednodušení ohlašování zařízení k nakládání s odpady, nebo elektronizaci hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Podle důvodové zprávy by změny měly znamenat úsporu kolem 130 milionů ročně pro podnikovou sféru a více než 40 milionů za rok pro státní správu.

Souhlas vlády odeslal novelu k dalšímu projednávání v Poslanecké sněmovně. Pokud vše proběhne podle plánu, měla by novela začít platit od počátku roku 2013.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *