Kategorie:
Nezařazené

Novela vodního zákona prošla napodruhé vládou

Vláda schválila 5. 10. novelu vodního zákona, kterou z jednání stáhla 20. července. Nová verze již neřeší otázku navyšování poplatků za odběr podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Ministerstvo životního prostředí opětovně odeslalo k projednání vládě novelu vodního zákona, která však již neřeší otázku navyšování poplatků za odběr podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Novela je významně „osekána“, ve vztahu k poplatkům upravuje pouze procesní záležitosti a důsledné propojení vybírání a vymáhání poplatků za odběr podzemních vod a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových s úpravou podle daňového řádu. Jedná se o dlouhodobě existující nedostatek procesní „poplatkové“ úpravy. Novela dále řeší některá transpoziční témata, konkrétně udělování výjimky z možnosti zhoršení tzv. dobrého stavu vod obsažené v rámcové směrnici o vodách (2000/60/ES), jejíž zakotvení je po České republice vyžadováno ze strany Evropské komise.

Novela také přináší změny například v odebrání některých kompetencí ČIŽP při kontrole fyzických osob. Podle ministerské důvodové zprávy je inspekce řešením těchto problémů přetížena. „Jde o kontroly fyzických osob prováděné téměř výhradně na základě ohlášení podnětů (vyvážení žump, zasakování srážkových vod ze střech rodinných domů, vyplavení sklepů, zatopení zahrad od sousedů, parkování aut na pozemku souseda, vypouštění odpadních vod z rodinných domů do dešťových kanalizací atd.“, píše ministerstvo. Ročně přijde takových podnětů přibližně 350.

Poplatky za odebrané podzemní vody a za vypouštění odpadních vod do povrchových vod budou podle novely nově spadat pod Státní fond životního prostředí. Dosud je spravovala ČIŽP.

Původně ministerstvo v novele zákona navrhovalo, aby chovatelé ryb museli nahlašovat úřadům přikrmování ryb obilím. Poté od toho ustoupilo. Podle aktuální verze zákona není chovatel penalizován, pokud kapři krmivo sežerou. Pokud ne a krmivo se rozloží ve vodě, jejíž kvalita se tím zhorší, bude moci nově stát chovatele pokutovat až do 30 000 korun.*

Zdroj: ENVIPROFI

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *