Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Nové obklady ze starých televizí

Moderní televizory s LCD či plazmovými obrazovkami rychle vytlačují zastaralé přístroje do sběrných dvorů. Množství odložených CRT televizorů by mělo vrcholit už napřesrok. Jejich další zpracování a recyklace však není velkým problémem.

V době, kdy na trhu dominovaly CRT obrazovky (Cathode-Ray-Tube, katodová obrazovka s elektronovým paprskem), se v závodě Tesla v Rožnově pod Radhoštěm obrazovkové sklo z vysloužilých televizorů rovnou vracelo na výrobní linku. Jakmile však na trh vstoupily televizory s LCD a plazmovými obrazovkami. CRT televizory se postupně přestávaly vyrábět a zájem o obrazovkové sklo ustal.

Na sběrných dvorech naopak starých televizorů neustále přibývá, přičemž podle kolektivních systémů zpětného odběru tam má už v příštím roce jejich množství kulminovat.


SPECIÁLNÍ SKLO NIKDO NECHCE

Obrazovky představují více než polovinu váhy televizoru, projekty na jejich jiné využití však u nás zatím neuspěly. CRT obrazovky spadají do kategorie nebezpečného odpadu, neboť na vnitřní straně stínítka jsou v nich naneseny luminofory s vysokými obsahy těžkých kovů, které je třeba zachytit. Před zpracováním se obrazovky musí rozdělit na část kónusovou a stínítkovou. Každá má velmi specializované složení skla, které brání jeho recyklaci s běžnými skleněnými odpady.

»Se sklem z CRT obrazovek je to v současné době docela prosté,« vysvětluje Ing. Aleš Šrámek, výkonný ředitel společnosti MHM Eko, s. r. o., jednoho z předních českých zpracovatelů odpadních elektrospotřebičů. »Stejně jako většina zpracovatelů i my nevyčištěné obrazovky posíláme do zpracovatelské firmy GRIAG v Německu. Obrazovkové sklo (stínítko i kónus) se po vyčištění a namletí na přesnou frakci využívá k pískování a podobným postupům. Doprava do Německa i zpracování v GRIAGU jsou dost nákladné, ale jiné využití zatím v Evropě není, nebo o něm alespoň nevím.«

Slova Ing. Aleše Šrámka do značné míry potvrzuje rovněž Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL, a. s., kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení: »V současnosti sklo z CRT obrazovek předáváme německé společnosti, která zajišťuje čištění, rozdělení obrazovky na stínítko a kónus. Tento materiál v podobě střepu následně odchází do Asie na výrobu nových obrazovek.«

MEZINÁRODNÍ PROJEKT

Jedno z možných řešení opětovného využití obrazovkového skla přinesl projekt Glass Plus, na němž se podílí také několik italských partnerů společně s kolektivním systémem zpětného odběru, společností ASEKOL, a. s. (viz box nahoře). Jde o revoluční technologii, při níž se staré obrazovkové sklo používá ve směsi na výrobu porcelánových obkladů. Tento nový produkt má jedinečnou technickou a estetickou kvalitu.

Jeden z partnerů, společnost ReMedia, zajišťuje dodávky televizorů partnerským zpracovatelským firmám, jež se specializují na získávání druhotných surovin využitelných při další průmyslové výrobě. Jimi upravená sklovina je následně využita pro výrobu keramických obkladů.

Jakým způsobem se do projektu zapojuje společnost ASEKOL? »Kolegové z technického oddělení zpracovávali pro Glass Plus rešerši reálných možností uplatnění obrazovkové skloviny jak v České republice, tak v rámci Evropské unie,« vysvětlila Hana Ansorgová. »Důvodem, proč jsme právě my zpracovávali tuto část projektu, je aktivní účast společnosti ASEKOL na přípravě norem WEEELABEX, které se věnují specifickým požadavkům na zpětný odběr a zpracování zařízení s CRT obrazovkou (v rámci asociace WEEEForum.«

MIMOŘÁDNÝ OBSAH RECYKLÁTU

Směs pro výrobu obkladů obsahuje více než 20 % CRT obrazovkového skla, což je mezinárodně největší procentuální využití recyklovaného materiálu. To projektu umožňuje získat certifikaci LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) za podíl obsahu recyklovaných materiálů na výsledném výrobku podle amerického ratingového systému používaného ve stavebnictví. Ze třiceti průměrně velkých televizorů (což odpovídá asi 300 kg recyklovaného skla) lze vyrobit obklad z LEED dlaždic pro byt o ploše 70 m2. Glass Plus je konkrétním příkladem, že významná průmyslová odvětví, jako jsou výroba spotřební elektroniky, zpětný odběr a recyklace odpadů a keramický průmysl, mohou spolupracovat při vývoji a výrobě nových ekonomicky a ekologicky udržitelných produktů.

»Věříme, že se výsledky projektu osvědčí v rámci probíhajícího tříletého aplikačního období a vzbudí oprávněný zájem i u našich výrobců,« uzavřela Hana Ansorgová.

Více o projektu naleznete na www.glassplus.euwww.glassplus.eu.

 

30
Obrazovkové sklo z tolika průměrně velkých CRT televizorů stačí k výrobě LEED dlaždic pro byt o ploše 70 m2.

 

PARTNEŘI PROJEKTU GLASS PLUS

Consorzio ReMedia – nejvýznamnější italský kolektivní systém zabývající se ekologicky udržitelným nakládáním s elektronickým a elektrickým odpadem (WEEE) a také s bateriemi a akumulátory.

Meta – přední dodavatel atomizované keramické směsi.

Relight – zpracovatel elektrického a elektronického odpadu v severní Itálii, který se specializuje na zpracovávání CRT televizí a monitorů.

Vallone – zpracovatel elektrického a elektronického odpadu ve střední Itálii, který se specializuje na zpracovávání CRT televizí a monitorů.

Ceramiche Refin – významný evropský producent keramických dlaždic.

ASEKOL – kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení v ČR.

ZDROJ: GLASS PLUS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *