Nové nařízení týkající se skleněných střepů

Evropská komise vydala dne 10. 12. 2012 nové nařízení pod číslem 1179/2012 ES, které se týká kritérií, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem. Tento předpis je přímo účinný i v ČR. Jeho účinnost je stanovena ode dne 11. 6. 2013. Podobně byla již v roce 2011 nastavena kritéria pro oblast...

Evropská komise vydala dne 10. 12. 2012 nové nařízení pod číslem 1179/2012 ES, které se týká kritérií, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem. Tento předpis je přímo účinný i v ČR. Jeho účinnost je stanovena ode dne 11. 6. 2013.

Podobně byla již v roce 2011 nastavena kritéria pro oblast kovového šrotu (předpis č. 333/2011 ES). Podle nařízení přestávají být skleněné střepy odpadem, jsou-li při předání výrobcem dalšímu držiteli splněny všechny podmínky pro jejich složení, pro vstupní materiál a jeho zpracování.


Součástí nařízení je definice: „skleněnými střepy“ se rozumí skleněné střepy získané procesem využití z odpadního skla. Jako vstupní materiál lze použít pouze odpad ze sběru využitelného obalového skla, plochého skla nebo bezolovnatého nádobí. Jako vstupní materiál nelze použít odpad s obsahem skla pocházející ze směsného tuhého komunálního odpadu, zdravotnický nebo nebezpečný odpad. Odpad obsahující sklo musí být shromážděn, vytříděn a zpracován a poté už stále udržován odděleně od všech ostatních odpadů. Skleněné střepy jsou pak určeny pro přímé použití (technologicky jde o přetavení této vstupní suroviny) při výrobě skla nebo jiných skleněných předmětů.

Kvalita skleněných střepů získaných procesem využití odpadu

Obsah složek jiných než sklo musí být:
Železné kovy ≤ 50 ppm
Neželezné kovy ≤ 60 ppm
Nekovové anorganické materiály jiné než sklo < 100 ppm pro skleněné střepy o velikosti > 1 mm
< 1500 ppm pro skleněné střepy o velikosti ≤ 1 mm
Organické látky ≤ 2000 ppm
Pozn.: Příklad anorganických nekovových materiálů jiných než sklo: keramika, kamenivo, porcelán, ohnivzdorná keramika. Příklad organických látek: papír, pryž, plast, textilie, dřevo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *