Nové knihy: Technika územního plánování

Text elektronické učebnice Technika územního plánování se věnuje problematice územního plánování, a to jak v jeho historických souvislostech, tak především v kontextu jeho současného systému a legislativy tak, aby poskytl základní vodítko (budoucím) pracovníkům veřejné správy, pořizovatelům územně...

Text elektronické učebnice Technika územního plánování se věnuje problematice územního plánování, a to jak v jeho historických souvislostech, tak především v kontextu jeho současného systému a legislativy tak, aby poskytl základní vodítko (budoucím) pracovníkům veřejné správy, pořizovatelům územně plánovacích dokumentů i těm, kdo se budou zabývat problematikou územního rozvoje v jakékoli její podobě.

Učební text vychází částečně z již publikovaných a obecně dostupných informací, které doplňuje novými poznatky a vazbami a přehledně a stručně uspořádává pro potřeby studentů a odborné veřejnosti i všech dalších zájemců, kteří se budou chtít přehlednou a jasnou formou seznámit s problematikou územního plánování v kontextu platné legislativy. Text zahrnuje i legislativní novinky platné od 1. 1. 2013 a je proto vysoce aktuální.

Základní obsah publikace:

Územní plánování a jeho teoretické souvislosti

Historie územního plánování

Legislativní rámec a současná úprava

Nástroje územního plánování

Územně plánovací podklady a způsob jejich pořízení

Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace

Územně plánovací proces

Regulativy

Zapojení veřejnosti do územního plánování Vladimíra Šilhánková

Technika územního plánování, autorka doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, PhD, Univerzita Pardubice 2013, ISBN 978-80-7395-573-1, 140 str., 1 vydání.

Publikace je dostupná prostřednictvím univerzitního e-shopu https://e-shop.upce.cz/.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *