Nové knihy

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Publikace s textem zákona, komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími (na přiloženém CD) přináší nově pojatý výklad zákona o silničním provozu v aktuálním znění, založený především na dosavadních praktických zkušenostech. V komentáři se projevuje dosud ojedinělý...

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

Publikace s textem zákona, komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími (na přiloženém CD) přináší nově pojatý výklad zákona o silničním provozu v aktuálním znění, založený především na dosavadních praktických zkušenostech.

V komentáři se projevuje dosud ojedinělý přístup k tomuto zákonu, zaměřený na zkoumání možných dopadů porušení jednotlivých ustanovení v oblasti trestního práva a správního trestání. Autorka se věnuje hlavně těm případům, kde se při neexistenci konstantní judikatury objevují vzájemně si odporující výklady, nejasnosti a názorové i aplikační rozdíly. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ustanovením je doplněn jednak přehledem souvisejících právních předpisů, jednak výňatky z dostupné judikatury, která je v takovém rozsahu publikována poprvé. Do knihy byla zařazena též starší judikatura, která je stále aktuální, neboť řada ustanovení pravidel silničního provozu za uplynulá desetiletí se změnila minimálně nebo se nezměnila vůbec. Ze stejného důvodu byla zařazena i rozhodnutí soudů slovenských z doby před rokem 1993.

Kniha je určena především odborné veřejnosti, měla by však být nápomocna také všem účastníkům silničního provozu, kteří se chtějí v oblasti pravidel silničního provozu a celé řadě jejich změn zorientovat.

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU S KOMENTÁŘEM A JUDIKATUROU A S PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍMI

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D., 1. vydání podle stavu k 1. 6. 2008, rozsah 512 stran, CD se souvisejícími předpisy, pevná vazba, cena 680 Kč

Knihy si můžete písemně objednat na adrese ECONOMIA, a. s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: dagmar.suchmova@economia.cz, nebo na internetové adrese http://knihy.ihned.cz, kde vám zařídí její zaslání na dobírku přímo z Nakladatelství Leges, s.r.o. Případné informace na tel. 222 356 400.

Členové ECONOMIA Benefitklubu, kteří u publikace uvedou na objednávce číslo své klubové karty a kód knihy, obdrží 30 % slevy.

Kód knihy: 03297

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *