01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové knihy

Nové knihy MANAGEMENT, ZÁKLADY, PROSPERITA, GLOBALIZACE Vladimír Veber a kolektiv První část knihy přináší přehled základních manažerských funkcí, jako je plánování, řízení, implementace, kontrola, organizování, řízení lidských zdrojů, komunikace a další. Výklad je veden formou praktických příkladů...

Nové knihy

MANAGEMENT, ZÁKLADY, PROSPERITA, GLOBALIZACE

Vladimír Veber a kolektiv

První část knihy přináší přehled základních manažerských funkcí, jako je plánování, řízení, implementace, kontrola, organizování, řízení lidských zdrojů, komunikace a další. Výklad je veden formou praktických příkladů a doporučení a je doplněn schématy a grafy. Kapitolu uzavírá systematický přehled vývoje managementu ve dvacátém století. Druhá část knihy, nazvaná Management v úsilí o prosperitu, je zaměřena praktičtěji. Obsahuje kapitoly věnované managementu změny, předpokladům prosperity organizace, strategickému managementu, podnikatelskému plánu, managementu rizika, restrukturalizaci a revitalizaci, projektovému řízení a identitě organizace. V kostce jsou také představeny nejdůležitější poznatky různých manažerských teorií a je provedeno jejich kritické zhodnocení, včetně srovnání se souvisejícími názory či teoriemi.

V jednotlivých kapitolách se představí reenginenering, metoda balanced scorecard, metoda cílových nákladů (target costing), metoda transakčních nákladů, lean management či benchmarking.

Popisovaná problematika je ilustrována prostřednictvím příkladů ze světové i české podnikové praxe.

Třetí část publikace - management v podmínkách globalizace - se snaží v popsat důsledky globalizace pro činnost a fungování našich podniků.

Součástí publikace je přehled anglických manažerských výrazů a věcný rejstřík.

BEZ PRAVIDEL

DVACET JEDNA OBROVSKÝCH LŽÍ O ÚSPĚCHU

Dan S. Kennedy

Tato kniha je určena pro všechny, kdo nechtějí jít prošlapanými cestami - pro všechny, kdo přečetli všechny dostupné knihy jak dosáhnout úspěchu, řídili dobrými radami i hráli podle pravidel. Přesto kýžený úspěch nepřichází? Autor knihy tvrdí, že zná důvod takového selhávání dobrých rad. Při cestě za penězi a úspěchem totiž podle něj žádná pravidla neexistují a jejich dodržování jsou jen mýty.

A které další mýty ve skutečném životě neplatí?

Například - bez vysokoškolského vzdělání se nikam nedostanete, zákazník má vždy pravdu, trpělivost růže přináší, dobré věci se přihodí těm, kteří čekají, k vydělávání peněz jsou potřeba peníze, nikdy nemíchejte obchod a zábavu.

Protože příklady jsou nejlepším doporučením, seznámí se čtenář také s příběhy úspěchu několik aznámých osobností, kteří dospěli na vrchol a přitom porušili a nedodržovali většinu dobrých rad z přůruček o kariéře, třeba známého režiséra Quentina Tarantina.

198 Kč včetně DPH.

FINANČNÍ RIZIKA

Josef Jílek

Autor (fiannční aanyltik České národní banky a profesor vysoké školy ekonomické) věnuje pozornost eliminaci rizik, ke kterých dochází při nejrlznějších projevech finančního rozhodování. Vychází k přehledu obvyklých a možných finančních rozok, z kategorií tržního rizika a soustřeďuje se na otázky jejich řízení a zvládání, a to nejen z hlediska souskromého zájmu investora, ale i z hlediska obecně systémového. Vysvětleny jsou časté problémy, jako je kapitálová přiměřenost finančního vybavení bank a podniků, nejrůznější způssoby jejího určování nebo problém pojetí a konstrukce dozoru nad bankami.

Autor seznamuje s teoreticky modelovými koncepcemi, ale i s konkrétními přístupy, jak je prosazují některé centrální banky, zejména však mezinárodní instituce. Zvlášť je třeba ocenit stálé zdůrazňování vazby konkrétního fiannčního rozhovodání s reálnou ekonomikou. Kniha zaplňuje citelnou mezeru v odborných publikacích o fungování finančního trhu.

Všechny knihy si můžete objednat na dobírku na adrese: Economia, a. s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down