Autor
Kategorie:
Praxe

NOVÉ KNIHY

Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí Státní fond životního prostředí nabízí anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje. Díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí může veřejnost využívat jeho rozšířenou a aktualizovanou verzi....

Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí

Státní fond životního prostředí nabízí anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje. Díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí může veřejnost využívat jeho rozšířenou a aktualizovanou verzi. Slovník v každé části obsahuje přes 18 000 hesel, celkový počet zpracovaných pojmů včetně jednotlivých variant se blíží sedmdesáti tisícům českých a anglických termínů.

Slovník je ojedinělý nejenom svou obsažností, ale i formou zpracování, protože jako jeden z mála odborných slovníků obsahuje přepis výslovnosti a definice důležitých pojmů.

Navíc je k dispozici jak v tištěné verzi, tak v online verzi na internetových stránkách SFŽP ČR a připravuje se také offline verze pro instalaci do počítače.

Aktualizovaná verze pokrývá širokou škálu tematických oblastÍ, jako jsou ekologie, biodiverzita, ochrana přírody, udržitelný rozvoj (včetně sociálních aspektů), systémy, environmentální management, energetická účinnost, odpovědnost firem, fair trade, globální změny klimatu, populace, lesnictví, radioaktivita, mezinárodní instituce, indikátory, materiálové toky, analýza životního cyklu, ekologická architektura, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, hluk, zemědělství ve vazbě na životní prostředí, odpady, dobrovolné nástroje, integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), rozvojová a estetická problematika. První verze slovníku v knižní podobě spatřila světlo světa v roce 1998. Tehdy tento projekt získal finanční podporu mj. od Ministerstva životního prostředí a Velvyslanectví Nizozemského království v ČR.

Od té doby se samozřejmě mnoho věcí změnilo, a tak se po deseti letech zrodil nový projekt, jehož cílem byla rozsáhlá aktualizace, celková revize a obohacení původní slovníkové databáze z roku 1998. Koncepci tematického pokrytí navrhl doktor Ivan Rynda, na aktualizaci se podílelo šestnáct autorů, celý projekt vedl Petr Honskus, hlavní editorkou a redaktorkou slovníku byla Jarmila Hájková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *