01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové knihy

Životní prostředí - ÚZ č. 797 Vyšla nová publikace z edice ÚZ. Svazek č. 797 - Životní prostředí obsahuje aktuální znění dvaceti šesti zákonů, které jsou rozděleny do čtrnácti kapitolkapitol: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu a horninového...

Životní prostředí - ÚZ č. 797

Vyšla nová publikace z edice ÚZ. Svazek č. 797 - Životní prostředí obsahuje aktuální znění dvaceti šesti zákonů, které jsou rozděleny do čtrnácti kapitolkapitol: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí, odpadové hospodářství a obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečišťování, nové je téma týkající se předcházení a nápravě ekologické újmy. Nová je kapitola o využívání obnovitelných zdrojů. Většina předpisů doznala od minulého vydání podstatných změn, které jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.

Více informací na www.zpr.sagit.cz.

Rozsah 640 stran, cena 199 Kč vč. DPH, podle stavu k 14. 6. 2010.

Publikaci si můžete písemně objednat na adrese ECONOMIA a. s., VTÚ Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: dagmar.suchmova@economia.cz, nebo na internetové adrese http://knihy.ihned.cz, kde vám zařídí její zaslání na dobírku z nakladatelství SAGIT. Informace na tel.: 596 785 999.

Členové ECONOMIA Benefitklubu, kteří u publikace uvedou na objednávce číslo své klubové karty a kód knihy, obdrží 30% slevu.

Projektování nakládání s bioodpady v obcích

Publikace kolektivu autorů pod vedením prof. Jiřího Hřebíčka poskytuje návod starostům a zastupitelům v obcích k realizaci projektů systémů separace bioodpadu, tak aby mohly být financované v rámci OPZP, oblast podpory 4. 1. Jedná se zejména o zavedení systému odděleného sběru BRKO, kompostování biooodpadu a jeho využití v bioplynových stanicích.

Úvodní kapitola je věnována terminologii bioodpadu obecně a terminologii kompostování a bioplynových stanic. V další kapitole je rozvedeno, co je třeba k realizaci projektu - od určení zájmového území a množství bioodpadu, které na něm vzniká, přes investiční a provozní náklady až po kalkulaci příjmů.

Na tyto otázky navazuje kapitola "Jak žádat o finance" zahrnující informace o fondech EU, národních programech, norských fondech i fondech jednotlivých krajů. Ve čtvrté kapitole dojde na rozdělení bioodpadů na jednotlivé druhy a technologii sběru (kontejnery, pytle atd.).

V kapitole o technologii využití bioodpadu se čtenáři podrobně seznámí s kompostováním (domácím, komunitním, komunálním) a bioplynovými stanicemi.

Inspirativní bude šest příkladů projektů v obcích, které zavedly tříděný sběr a zpracování bioodpadů, doplněných o podněty k osvětě občanů a veřejnosti. Publikaci uzavírá přehled legislativy, shrnutí, přehled elektronických zdrojů informací a použité literatury.

Stostránková, hezky graficky zpracovaná příručka může být kvalitním zdrojem informací pro každého, kdo se chce blíže věnovat sběru a zpracování bioodpadů, nebo shání peníze na jeho realizaci.

Projektování nakládání s bioodpady v obcích, autorský kolektiv Jiří Hřebíček, Jiří Kalina, Jan Tomek. Vydalo nakladatelství Littera, Brno, 2010, náklad 500 výtisků, www.littera.cz

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down