Nová vyhláška o emisních limitech

Ve sbírce zákonu ze dne 3. prosince 2010 byla zveřejněna vyhláška č. 337/2010 Sb., která zrušuje vyhlášku č. 355/2010 Sb. a vyhlášku č. 509/2005 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky...

Ve sbírce zákonu ze dne 3. prosince 2010 byla zveřejněna vyhláška č. 337/2010 Sb., která zrušuje vyhlášku č. 355/2010 Sb. a vyhlášku č. 509/2005 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky.

Nová vyhláška nabyla účinnosti 3. 1. 2011. Úplné znění vyhlášky naleznete například na www.empla.cz

Nová vyhláška se dotkne lakoven a podobných provozů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *