Nová vyhláška k integrované prevenci

Pátého října nabyla účinnosti prováděcí vyhláška k zákonu o integrované prevenci. Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o inte-grované prevenci, vyšla ve sbírce zákonů dne 20. 9. (částka 110). Nová vyhláška stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a...

Pátého října nabyla účinnosti prováděcí vyhláška k zákonu o integrované prevenci. Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o inte-grované prevenci, vyšla ve sbírce zákonů dne 20. 9. (částka 110). Nová vyhláška stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění a vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. Dále upřesňuje náležitosti základní zprávy a obsah odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami.

Vyhláška ruší dvě vyhlášky předchozí: vyhlášku č. 554/2002 Sb. (vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění) a vyhlášku č. 363/2010 Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *