Nová odpadová legislativa je prioritou

Podle představ Ministerstva životního prostředí by poplatky za ukládání odpadů na skládku neměly v budoucnu přesáhnout 1000 korun. Skládkování by se pak mělo zakázat do deseti let od účinnosti nového zákona o odpadech, který by měl být hotový do konce letošního roku. Preferovaným způsobem nakládání...

Podle představ Ministerstva životního prostředí by poplatky za ukládání odpadů na skládku neměly v budoucnu přesáhnout 1000 korun. Skládkování by se pak mělo zakázat do deseti let od účinnosti nového zákona o odpadech, který by měl být hotový do konce letošního roku. Preferovaným způsobem nakládání s odpady bude jeho opětovné použití, recyklace a energetické využití.

Pracovní skupina k odpadové legislativě by měla do konce června připravit pro ministra odpovědi na pět základních otázek, které jí položil. „Dvě z otázek jsou, zda je Česká republika technicky připravena na zákaz skládkování do deseti let, a jaká by podle ní měla být maximální výše poplatku za ukládání odpadu na skládku,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

K dalším okruhům, které ministr Chalupa zadal pracovní skupině, patří způsob a poměr rozdělení vybraného poplatku za skládkování odpadu mezi MŽP (SFŽP)/kraj/obec a případné legislativní úpravy v podobě ukotvení integrovaných systémů nakládání s odpadem (ISNO) v zákoně o odpadech.

„Výše poplatku za ukládání odpadu na skládku by měla být maximálně 1000 korun v relevantním čase,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *