Nová kniha

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikaci zpracoval autorský kolektiv pod vedením prof. RNDr. Jiřího Hřebíčka, CSc., ECO-management, s. r. o., Brno. V nové publikaci jsou shrnuty průběžné výsledky řešení věděcko-výzkumného projektu, zabývajícího se výzkumem integrovaného...

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Publikaci zpracoval autorský kolektiv pod vedením prof. RNDr. Jiřího Hřebíčka, CSc., ECO-management, s. r. o., Brno.

V nové publikaci jsou shrnuty průběžné výsledky řešení věděcko-výzkumného projektu, zabývajícího se výzkumem integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO) se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, nakládání s autovraky, elektroodpady, bioodpady, obaly a odpady ze služeb a malých živností.

Výzkum směřuje k vytvoření návrhu efektivního systému a nástrojů pro jeho zavedení (informačních, organizačních, administrativních, legislativních, technologických, dobrovolných), které bude v důsledku předcházet vzniku odpadů a bude snižovat měrnou produkci odpadů na obyvatele nezávisle na úrovni ekonomického růstu.

Integrovaným systémem nakládání s odpady se v podmínkách ČR dosud žádná publikace v takovém rozsahu a míře nezabývala.

Výzkumný projekt VaV (SPII2f/30/07), z něhož čerpá publikace, byl zahájen v roce 2007. Jeho úkolem bylo zpracovat přehled současného stavu OH u nás a v zemích EU, poté navrhnout regionální ISNO a vhodné nástroje pro zlepšení OH, srovnat efektivnost různých systémů nakládání s odpady, dále rozšířit soustavy indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků procesů nakládání s odpady, rozšířit systém monitorování a vyhodnocování a aplikovat návrh ISNO v pilotním území a vyhodnotiti jeho úspěšnost.

Publikace obsáhle sleduje současný stav OH v ČR a vybrané toky odpadů (KO, živnostenský odpad, bioodpad, elektroodpad, autovraky, obaly), přináší přehled zahraničních zkušeností
a modeluje integrovaný systém (ISNO). Jeho aplikace byla vyzkoušena na dvou pilotních územích, v městě Tišnov a v regionu ORP Šumperk.

Vydalo vydavatelství Littera, Brno, www.littera.cz, vydání 1., náklad 350 výtisků.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *