Nespotřebované chemické látky dáme na burzu

V pilotním provozu začala fungovat unikátní burza nespotřebovaných chemických látek. Společný projekt několika organizací má pomoci zvláště malým a středním podnikatelům.

Na internetové burze bude možné se legálně zbavit chemických látek, pro které nemá podnik upotřebení. Může jít o látky, které vzniknou při výrobě, zbyly po změně technologie výroby nebo po ukončení výroby. „Malá množství chemických látek mohou být pro někoho problém, někdo jiný je rád koupí a použije,“ řekl při zahájení projektu ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Registrované firmy mohou samostatně nebo s asistencí makléře zveřejnit detailní parametry nabídky, o které se posléze rozhoduje v jednom ze tří typů aukcí – klasická nabídková s rostoucí cenou, množstevní nabídková s klesající cenou a klasická nabídková s klesající cenou.

VSTUP BUDE BEZPLATNÝ

Při zpracování nabídky mohou firmy využít katalog více než sta tisíc chemických látek, který poskytlo Ministerstvo životního prostředí, a v němž lze vyhledávat podle českých a anglických názvů a mezinárodních identifikačních čísel. V nabídce lze také detailně specifikovat druh obalu, expirační dobu nebo místo odběru nabízené chemikálie. Registrace pro obchodování je bezplatná, nabídku si však lze na webu prohlížet i bez zaregistrování.

„Chceme systém, který by problém nadbytečných chemických látek řešil snadno, efektivně a zadarmo,“ pokračuje Vladimír Tošovský: „Pro malou firmu bude vždy výhodnější nepoužité chemikálie včas prodat než je mít na skladě a nakonec zaplatit za jejich ekologické odstranění nebo v horším případě za nelegální skladování. Rozhodli jsme se firmám otevřít trh, který pro tyto látky doposud chyběl. Je to unikátní systém, který zatím neprovozuje žádný ze sousedních států.“

BEZPEČNOST OBCHODOVÁNÍ

Podle jeho náměstka Erika Geusse se expertní skupina při přípravě projektu inspirovala známými internetovými tržišti jako je eBay. Od počátku však bylo jasné, že je nutno výrazně posílit bezpečnost obchodování.

Z tohoto důvodu bylo pro elektronické obchodování zvoleno zabezpečené burzovní prostředí, takže nad ním stát bude mít dostatečnou kontrolu. Účastníci systému navíc dostanou informační servis, který elektronická tržiště úplně postrádají. „Burza je standardní nástroj, jen se bude obchodovat s nestandardními komoditami,“ dodal Erik Geuss. Podle Ing. Jaromíra Čermáka z Českomoravské komoditní burzy (Kladno) bude bezpečnost zajištěna registrací firmy . Předpokládá se obchodování v malých množstvích v originálním balení, ne po expiraci a s patřičnými doklady. Pokud se výrobek se neprodá, opouští burzovní trh a musí se s ním nakládat v jiném režimu. Systém také automaticky vyřazuje výrobky po expiraci.

KOUPÍM PŮL KILA

Náměstek ministra životního prostředí Ing. Karel Bláha, Csc., upozorňuje: „Na této burze se mohou najít subjekty, které by se jinde nenašly. Přidanou hodnotou je to, že zájemce o chemikálii ji může koupit v tak malém množství, které nemusí být na trhu k dostání a je možné licitovat cenu. Spíš půjde o jednotky nebo desítky kilogramů či litrů chemikálií. Burza by se tak měla stát silnou prevencí vzniku nelegálních skladů chemických látek, ale také prevencí vzniku odpadů,“ dodal. Nutnost nákladné likvidace nelegálních skladů chemických látek byla jednou z impulsů vzniku projektu. Ušetřit by tak měl i stát, který na ni v posledních letech vynaložil desítky milionů korun.

Příprava pilotního projektu trvala jeden rok. Na jeho vzniku se podílelo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Svaz chemického průmyslu a Hospodářská komora. Technické řešení burzy zpracovala Českomoravská komoditní burza Kladno. Burza běží na webovém rozhraní, optimalizována je pro Firefox 2 a vyšší, Internet Explorer 6 a vyšší nebo Safari 3 a vyšší. MPO financovalo rozjezd projektu částkou 1,5 mil. korun, celkově se na rozjezd počítá s 5 miliony korun. Během několika málo let by však měl být systém samofinancovatelný .

NA ELEKTRONICKÉ BURZE NECHELA JE MOŽNÉ NABÍZET K PRODEJI:

chemikálie (hydroxidy, kyseliny, chloridy, sírany, fosforečnany, uhličitany, dusičnany, fluoridy, atd.),

organická rozpouštědla,

průmyslová odmašťovadla,

potravinářskou chemii,

maziva a aditiva do pohonných hmot,

impregnační laky a pryskyřice,

izolační laky a tmely,

brusné a lešticí prostředky.

Z obchodování jsou naopak vyloučena:

léčiva,

zdravotnické prostředky,

krmiva,

kosmetické prostředky,

jaderné materiály,

omamné a psychotropní látky,

výbušniny a

pohonné hmoty.

PŘÍKLAD, JAK BY TO MĚLO VYPADAT

Společnost vyrábějící potravinářské fólie hledala nový výrobní areál. Získala ho od konkurzního správce, který rozprodával majetek zkrachovalého podniku, který se též zabýval výrobou plastů. Firma proto projevila zájem také o část skladových zásob. Konkurzní správce nakonec do skladových zásob zahrnul všechny zásoby. Záhy se ukázalo, že ve skladu leží desítky tun volně ložené práškové neměkčené PVC směsi pro výrobu plastových profilů, zbytek pak zabírala stacionární cisterna obsahující 50 tun kyseliny sírové. Konkurzní správce odmítl o vrácení nepotřebných zásob byť jen jednat a cena za dočasné uskladnění takového množství chemických látek byla příliš vysoká. Firma se potřebovala těchto zásob co nejrychleji zbavit, ovšem najít zájemce o takový specifický materiál není snadné. Výrobce fólií proto nabídl nevyužitelné zásoby na on-line burze NECHELA. Během měsíce tak byly pro firmu nepotřebné zásoby prodány a společnost tak nemusela platit za jejich ekologickou likvidaci a navíc na transakci ještě vydělala.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *