01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Neobvyklá spolupráce

SKLÁDKA V AKTIVNÍM LOMU Skládka společnosti INGEO v Košťálově je pozoruhodná tím, že se odpad ukládá v aktivním melafyrovém lomu. Provozovat skládku v těsném sousedství aktivního lomu sice není jednoduché, soužití skládky a lomu v jedné lokalitě však paradoxně přináší oběma stranám více výhod než...

SKLÁDKA V AKTIVNÍM LOMU

Skládka společnosti INGEO v Košťálově je pozoruhodná tím, že se odpad ukládá v aktivním melafyrovém lomu. Provozovat skládku v těsném sousedství aktivního lomu sice není jednoduché, soužití skládky a lomu v jedné lokalitě však paradoxně přináší oběma stranám více výhod než problémů.

Obě provozovny jsou zhruba stejně veliké a mají obdobné strojní a technické vy bavení. V případě potřeby si oba provozy vypomáhají půjčováním techniky a strojů. To je výhodné jednak v případě poruch techniky, jednak v případě provádění rozsáhlejších nárazových akcí, jako je provádění skrývek v lomu nebo navážení konstručních materiálů na skládku.

Lom a skládka se také dělí o provádění oprav a údržby společných přístupových komunikací a v případě potřeby jsou schopny navzájem si nabídnout použití váhy pro nákladní automobily, kterými jsou obě provozovny vybaveny. Skládka spotřebuje velké množství štěrku a lomového kamene do konstrukcí a provozních komunikací.

Již při návrhu a projektování skládky musel být vzaty v úvahu seismické vlivy na stavební objekty způsobené trhacími pracemi při těžbě v lomu. Z tohoto důvodu byly všechny klíčové objekty skládky, zejména těsnící a drenážní konstrukce, výrazně předimenzovány oproti běžným bezpečnostním parametrům. Praxe ukázala, že skutečné seismické vlivy jsou nepostřehnutelné, protože se při těžbě definitivně ustoupilo od používání velmi razantních komorových odstřelů, které byly nahrazeny podstatně šetrnějšími clonovými odstřely. Situace, kdy byl z důvodu provádění odstřelů v lomu omezen provoz na skládce, jsou zcela výjimečné.

Přímo nad tělesem skládky se zvedají vysoké a poměrně strmé stěny bývalého lomu. To je problém, kterému je třeba se průběžně věnovat. Otázka stability lomových stěn v prostoru skládky stála na samém počátku zdejších aktivit. Hlavní problém spočíval v tom, že svahy lomových stěn jsou poměrně strmé a rozvolněné trhacími pracemi, a že je nutno počítat s výskytem svahových pohybů - od odpadávání drobných úlomků a kamenů až po možnost rozsáhlejšího sesuvu. Proto ještě ve fázi přípravných prací požádala společnost o spolupráci odborníky z Ústavu geotechniky ČSAV.

Podle jejich návrhu byl upraven projekt stavby a hlavně byl uveden do provozu systém monitorování svahových pohybů ve stěnách. Po letech sledování lze konstatovat, že skládce v tomto směru nehrozí vážné nebezpečí. Nejproblematičtější úsek stěny byl upraven odstřelem a vysvahováním. K odpadávání kamenů dochází zejména po deštích a v období jarního tání. Tento problém spolehlivě řeší průběžně udržovaný obvodový val na úpatí stěn, který kameny spolehlivě zachycuje. Vysoké stěny kolem skládky však mají i pozitivní efekt - spolehlivě cloní provoz skládky od okolního prostředí.

Skládka je v provozu již šest a půl roku. Lokalita skládky je zavezena přibližně z 18 %. Životnost provozu se odhaduje minimálně na dvacet let. Správnost tohoto odhadu závisí mj. na velikosti svozové oblasti a na tom, v jakém rozsahu budou odpady z této oblasti spalovány, separovány a recyklovány.

Rekultivační práce na skládce začaly v roce 1998. Její těleso je budováno tak, aby čelní svah skládky mohl být průběžně za provozu upravován do definitivní podoby. Díky tomu bude v době před ukončením provozu skládka již z 90 procent rekultivována.

- fa -

FOTO ARCHÍV

Základní údaje

Kapacita: 2 800 000 m3

Kategorie: S III

Uvedení

do provozu: 1. 11. 1993

Technické - sedmivrstevný sendvič dre-

zabezpečení: nážních a těsnicích vrstev,

- monitorovací systém kvality vnějších vod,

- vnější bezodtoká jímka výluhových vod,

- kombinovaný odplyňovací systém,

- vnitřní videookruh.

Evidence

odpadu: software BRIDGE

Ukládané odpady kategorie "ostatní od-

odpady: pad", které nelze hodnotit na

základě vodného výluhu a od-

pady kategorie "ostatní od-

pad", jejichž vodný výluh ne-

překračuje limitní hodnoty vý-

luhové tříd III.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down