Německý Kartelový úřad je s liberalizací spokojen

Na konci roku 2012 zveřejnil Bundeskartellamt výsledky svého průzkumu v oblasti zpětného odběru obalových odpadů. Zjistil, že liberalizace trhu snížila náklady na management systémů na polovinu.

Na nakládání s odpady je podle Bundeskartellamtu (obdoba našeho ÚOHS) třeba nahlížet jako na regionální nebo lokální trh, kde funguje malý počet operátorů s velkým podílem na trhu. To zvyšuje nebezpečí neoficiálních dohod omezujících hospodářskou soutěž nebo posilování jednoho hráče na úkor jiných, například prostřednictví mnezveřejněných nákupů menších firem. Struktura takového trhu se označuje jako oligopolní (viz box). Kartelový úřad proto v Německu velmi přísně sleduje vznik joint ventures a konsorcií, v nichž jsou zastoupeny velké odpadářské firmy.

Zvláštní pozornost pak věnuje hospodářské soutěži mezi operátory systémů pro zpětný odběr obalového odpadu. Až do roku 2003 byl v Německu jen jeden operátor – Duales System Deutschland, DSD. Díky opatřením na podporu soutěže a úpravě legislativy se sektor postupně transformoval na trh se soutěžním prostředím. Základem procesu bylo přerušení vazby mezi sběrem obalů a jeho tříděním a zhodnocováním, jakož i vypisování lokálních výběrových řízení na úkony spojené se sběrem obalů prostřednictvím příslušného duálního systému, který nese v daném místě hlavní zodpovědnost za náklady.

Nyní v Německu funguje devět operátorů v oblasti sdruženého plnění zpětného odběru obalových odpadů (lidově řečeno, v Německu mají devět EKO-KOMů).

ANALÝZA ZMĚN

V roce 2012 provedl Bundeskartellamt sektorovou analýzu oblasti zpětného odběru obalového odpadu, z níž vyplynulo, že došlo k pozitivním změnám.

Náklady na management systémů, které jsou v důsledku vždy přenášeny na spotřebitele, klesly na polovinu – ze zhruba 2 mld. euro na jednu mld. euro za rok. To představuje úsporu kolem 50 euro za rok pro čtyřčlennou rodinu.

Podle Kartelového úřadu bylo otevření tohoto sektoru soutěži doprovázeno obavami, že to bude mít negativní důsledky pro kvalitu a spolehlivost systému. „Sběr odpadních obalů do žlutých kontejnerů a do kontejnerů na sklo funguje stejně jako předtím a recyklační kvóty nepoklesly,“ říká se v materiálu. Nicméně z grafu je vidět, že objem separovaných obalů pro recyklaci po nastavení soutěže poklesl, a dosud nedosáhl hodnot z roku 2002, kdy byl na trhu jen jediný systém.

Uvolnění konkurenčního prostředí podle Kartelového úřadu vyvolalo vlnu inovací – budovaly se technologie pro třídění odpadních materiálů, což přispělo ke zlepšení kvality suroviny pro recyklaci. Prakticky každý rok v období 2005-2010 bylo v Německu otevřeno nové zařízení na úpravu odpadů (třídicí linka) s kapacitami od 80 do 160 tis tun.

POKRAČOVAT V LIBERALIZACI

„I přes úspěch liberalizace komunální společnosti zajišťující nakládání s komunálním odpadem a do určité míry i privátní společnosti nakládající s odpady stále volají po odstranění soutěže mezi společnostmi zajišťujícími sdružené plnění. Navrhují, aby získávání kontraktů pro služby nakládání s odpady bylo převedeno od systémů k nějakému typu centrální agentury nebo na municipality,“ uvádí se v materiálu Kartelového úřadu, který shrnuje výsledky analýzy.

Prezident úřadu Andreas Mundt k tomu v oficiálním prohlášení uvádí: „V zájmu obyvatel musíme striktně odmítnout tyto požadavky. Obnovení monopolizace na nakládání s obalovými odpady by nás prostě vrátilo do raných dob DSD, pouze pod novou značkou. Důsledkem by bylo zvýšení nákladů a ztráta inovací. Podnikatelské zájmy municipalit by neměly být kladeny nad zájmy obyvatel.“

Bundeskartellamt chce i nadále pokračovat v kampani pro podporu konkurenční prostředí v sektoru odpadového hospodářství, včetně změny legislativy.

PROVOZNÍ NÁKLADY SYSTÉMŮ PRO ZPĚTNÝ ODBĚR OBALOVÉHO ODPADU

2003 (mil. euro) 2011 (mil. euro) Rozdíl
Sběr 918 517 -44 %
Třídění a využití 715 173 -76 %
Vedlejší poplatky 144 133 -8 %
Celkem náklady 1777 823 -54 %

OLIGOPOLNÍ STRUKTURA

– je taková struktura trhu na straně nabídky, kdy v oboru existuje jen velmi málo výrobních firem, respektive těchto pár subjektů dohromady zabírá většinový podíl nabídky. V takovéto situaci může docházet k utajeným jednáním na společné cenové politice a udávání směru vývoje celého odvětví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *