01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Několik otazníků

Zemědělské odpady na Kladensku Zemědělství patří mezi základní pilíře ochrany životního prostředí. Kde pro něj u hospodáře chybí cit, tam se jen obtížně daří prosazovat zákon o odpadech a příslušná nařízení vlády. Mnohé odpady pocházejí ze živočišné výroby a při správně zvolené technologii je lze...

Zemědělské odpady na Kladensku

Zemědělství patří mezi základní pilíře ochrany životního prostředí. Kde pro něj u hospodáře chybí cit, tam se jen obtížně daří prosazovat zákon o odpadech a příslušná nařízení vlády.

Mnohé odpady pocházejí ze živočišné výroby a při správně zvolené technologii je lze využít jako statkové hnojivo. Nedbalost, například při vypouštění obsahu jímek z bezstelivového ustájení skotu v blízkosti ochranných pásem vod či potoků, vymývání cisteren z aplikátorů pesticidů, může otrávit živočišné druhy ve vodních zdrojích. V těchto případech jde o nedbalost a zřejmé porušování pravidel pro nakládání s nebezpečnými látkami.

Velká část odpadů z výrobních technologií patří k nebezpečným odpadům. Odborníkem, který se zabývá likvidací nebezpečných odpadů v zemědělství okresu Kladno, je Ing. Václav Víta CSc. Cenné zkušenosti získal během mnohaleté působnosti v Agrochemickém podniku Zlonice u Slaného.

NEBEZPEČÍ Z CHOVU DOJNIC

V provozech chovů dojnic patří mezi nebezpečné odpady obaly od přípravků na čištění mléčného potrubí. Místo, aby s nimi bylo náležitě nakládáno, jsou pro svou praktičnost často rozebírány pracovníky živočišných výrob.

Z vývěv, jež jsou součástí dojících zařízení, pocházejí odpadní motorové oleje. Lze je však zachytávat například přípravkem Vapex. Hojně rozšířeným odpadem jsou pytle na krmiva z papíru, či na bázi umělých hmot. Z nich jsou i výstelky pytlů chránící speciální krmivářské doplňky proti vlhkosti. Od léků zůstávají skleněné ampulky se zbytky chemických sloučenin. Dalším nebezpečným odpadem je i filtrační materiál na bázi papíru.

ZPĚTNÝ LÍSTEK

Složitější situace je v celém spektru hospodaření na zemědělské půdě. Z rostlinné výroby pochází značné množství nebezpečných obalů od průmyslových hnojiv, mořených osiv a po přípravcích na ochranu rostlin proti chorobám a škůdcům.

Pesticidy používá jak zahrádkář, tak malý či střední zemědělec, pokud si potřebné agrochemické zásahy nenechá provést odbornými firmami. Kam však s prázdnými obaly, které samy o sobě jsou přítěží pro životní prostředí. Navíc obsahují zbytky koncentrátů.

Je-li takových obalů málo, skončí pravděpodobně v některém městském kontejneru a pak na skládce. Nebezpečnější však je zakopání do země, odkud jedovatá chemie může otrávit podzemní vody. Zřejmě to mohla být jedna z příčin předloňského náhlého úmrtí ryb v unhošťském potoku Kačák.

Při spalování umělohmotných nádob vzniká zase značné množství těžce jedovatých zplodin, jejichž nadýchání, například dětmi u pěkně čoudícího ohně může vážně poškodit zdraví.

Neodborné likvidaci takových odpadů napomáhá do značné míry i skutečnost, že zahrádkář či malý zemědělec nemusí nikde hlásit způsob likvidace nebezpečných odpadů, pokud jejich množství za rok není vyšší než padesát kilogramů. Pokud je tato hranice překročena, je obtížné to prokázat.

Zodpovědní hospodáři ukládají obaly na vyčleněná místa, jež by měla být komukoliv, zejména však dětem nepřístupná. Nejsnadnějším a nejlepším řešením je předat firmě, od níž přípravky koupili.

Takovým způsobem vracejí obaly od pesticidů za jejich likvidaci pracovníci agrochemických podniků. Mnozí z nich využívají služby podniku Chepo Unhošť, k němuž se "zpátečním lístkem" putují obaly od přípravků, které zemědělcům na Kladensku a okolí prodává.

"Nebýt toho, nevěděli bychom si s nejrůznějšími kanystry a obaly rady," potvrdil nám František Ungr, majitel Agroslužeb Slaný. Vyprázdněné obaly jsou odváženy na specializovanou skládku ve Vrbičanech.

PNEUMATIKY DO CEMENTÁRNY

Až do konce minulého roku nebyl na Kladensku a v okolních okresech problém odvézt ojeté pneumatiky ze strojového a dopravního parku na specializovanou skládku v sousedství obce Uhy na Kladensku. Podle slov zdejší pracovnice, Jitky Hantychové, za dva a půl roku, co zde sjeté gumy skladovali, se jich tu nashromáždilo přibližně dva a půl tisíce tun. Od prvních dnů letošního roku zde nevezmou ani pneumatiku od mopeda. Zákon jim to zakazuje.

Na dotaz, jak se nyní mohou motoristé a uživatelé většího počtu aut zbavit pneumatik, jsme se zde dozvěděli, že jejich jediná přípustná likvidace je spalování v cementárnách. Úspěšnost tohoto opatření je podmíněna fungující organizací sběren ojetých pneumatik, což by pomohlo zejména jednotlivým motoristům. Autobaterie zase jsou sváženy do sběrných kontejnerů, odkud jsou převáženy k odborné likvidaci ve specializovaných firmách.

OLEJE DAJÍ TEPLO

Značné množství nebezpečných odpadů vzniká v opravárenských dílnách a celém olejovém hospodářství zejména větších zemědělských celků. Mnohé z nich se vedle vlastní výroby na polích a ve stájích věnují autodopravě pro jiné podnikatelské subjekty. O něco menší problém mají zemědělci v kladenském okrese s likvidací vyjetých olejů. Odebírá je od nich firma Uniservis v Žilině na Kladensku, kde jsou spalovány v kotli. V daném případě z uvedeného způsobu likvidace vyjetých olejů má prospěch dodavatel, který nemusí hledat nákladný způsob likvidace.

ZDENĚK KULHÁNEK

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down