Nejvíc znečištěnou řekou v Povodí Ohře je Bílina

Bílina je nejvíce znečištěnou řekou v Povodí Ohře. Jsou v ní kromě jiného vlhčené ubrousky, které jsou z valné většiny složené z nerozložitelných plastů. Ukládají se do sedimentů na dně. Toky se kontaminují zejména při silných deštích, kdy se směs srážkových a odpadních vod odkloní od čistírny odpadních vod a je napřímo vypouštěna do řek a potoků. Informovala o tom na webu mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Zdroje pro úpravu pitné vody

Nejvíce znečištěnou nádrží je na severozápadě Čech Újezd u Chomutova. Ústí do ní podkrušnohorský přivaděč, který převádí vodu z povodí Ohře do povodí Bíliny. Jednorázové hygienické potřeby, zejména pak vlhčené ubrousky, se podle Zikešové dostávají do vodních toků v obrovském množství. "Část těchto pevných odpadů ulpí na dně vodního toku či na vegetaci, ale většina je odnášena dále po toku až do nejbližšího vodního díla (např. nádrže či jezu). V těchto zdržích se následně trvale ukládají do dnového sedimentu," uvedla mluvčí. Tyto odpady jsou zdrojem mikroplastů, nositelem nebezpečných a často rezistentních mikroorganismů a vnášejí do říční sítě řadu chemikálií (parfémující látky, konzervanty, dezinfekční přípravky). "Vlhčené ubrousky jsou také hrozbou pro kanalizace a čistírny odpadních vod, neboť mohou způsobit řadu havárií ve formě ucpání kanalizací nebo poruch čerpadel," řekla Zikešová.

Ačkoli Bílina pramení v Krušných horách nedaleko Jirkova a je vodním zdrojem pro výrobu pitné vody, tak po pár kilometrech pod městem Jirkov už vodohospodáři zaznamenávají zvýšené znečištění, mimo jiné vlhčenými ubrousky. Ty se do Bíliny a následně do vodního díla Újezd dostávající kvůli odlehčení z jednotného kanalizačního systému Jirkova.

Rozložení srážek se podle vodohospodářů s klimatickými změnami mění směrem k extrémům, kdy sucho střídají přívalové srážky. To má významný vliv na funkčnost jednotných kanalizačních systémů. V období bez dešťů je veškerá voda z kanalizace odváděna na čistírnu odpadních vod (ČOV). Během srážek však musí být kanalizace a ČOV technicky ochráněna proti hydraulickému přetížení a vyplavení směsí odpadních a srážkových vod.

Cesta prevence

"Z tohoto důvodu jsou na trasách jednotných kanalizací zařazovány odlehčovací komory, v nichž se směs srážkových a odpadních vod za deště odkloní od ČOV a je napřímo vypouštěna do vodního toku. Již zmíněné vysoké výkyvy v rozložení srážek mají vliv na chod odlehčovacích komor a jejich činnost posouvají daleko od standardu," uvedla mluvčí. Nejrizikovější je situace, kdy po delším suchu přijde intenzivní srážka. V takovém případě se silně kontaminují toky splaškovými i průmyslovými odpadními vodami či proplachem kanalizace, která obsahuje zahnilý kanalizační sediment.

Preventivním opatřením je podle Zikešové neházet do toalety zbytky jídel, ovoce a zeleniny, kávové sedliny, žvýkačky, tuky a oleje, víčka od pasty, náplasti, obvazy, hygienické potřeby, hrubé nečistoty, nedopalky cigaret či léky a chemikálie.*

-čtk-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down