Nedostatky projektů OPŽP

Státní fond životního prostředí zveřejnil nejčastější nedostatky zjištěné u projektů financovaných v rámci OPŽP. Nedodržení pravidel publicity - nenainstalován velkoplošný panel, nebo pamětní deska. Neuhrazení finančních prostředků dodavateli do 10 pracovních dní. Rozdíly mezi skutečným stavem,...

Státní fond životního prostředí zveřejnil nejčastější nedostatky zjištěné u projektů financovaných v rámci OPŽP.

Nedodržení pravidel publicity – nenainstalován velkoplošný panel, nebo pamětní deska.

Neuhrazení finančních prostředků dodavateli do 10 pracovních dní.

Rozdíly mezi skutečným stavem, projektovou dokumentací a realizací, aniž by byl SFŽP ČR informován.

Nedodržení lhůt ukončení projektu a závěrečného vyhodnocení.

Porušení pravidel zadávání veřejných zakázek.

V účetnictví chybí jasné oddělení výdajů vztahujících se k projektu.

Špatné zaúčtování dotace.

Drobné rozdíly v realizaci staveb oproti jejich vysoutěžené podobě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *