Kategorie:
Praxe

Nebezpečné látky ve firmě, jejich skladování a manipulace s nimi

Firma či organizace používající v provozech látky ohrožující životní prostředí, zdraví osob, či přinášející požární riziko, je povinna řešit skladování a manipulaci s těmito látkami v souladu s platnou legislativou tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, zdraví či životů osob a předcházelo se vzniku požárů.

Společnost DENIOS se této problematice věnuje v ČR již 15 let, na evropské úrovni pak od roku 1986. Ve svém sortimentu má široké spektrum výrobků, od záchytných van, přes skladovací kontejnery a jejich příslušenství, až po požárně odolné kontejnery. Samozřejmostí je široká nabídka sorbetů v sypkém i textilním provedení. Výhodou výrobního závodu ve Strakonicích je možnost výroby „na míru“ dle potřeb zákazníka.

ZÁCHYTNÉ VANY

Splnění legislativních požadavků je zabezpečováno použitím prostředků, které zabraňují únikům nebezpečných látek, v případě, že již k úniku došlo, brání jejich dalšímu rozšíření a minimalizaci již vzniklé havárie. Mezi prostředky zabraňující únikům se řadí záchytné vany schopné zachytit objem největší skladované nádoby, či 10 % z celkového skladovaného množství nebezpečné látky. Společný pro všechny záchytné vany je požadavek na certifikovanou těsnost, zajišťující to, že se případný únik nebude dále rozšiřovat. Provedení záchytných van je dáno místem použití a druhem nebezpečné látky, kterou má vana zachytit. Pro nejčastěji skladované oleje a jiné uhlovodíky se používají vany ocelové, které jsou mechanicky velmi odolné a bývají lakované nebo žárově zinkované, což zlepšuje životnost vany.

Při venkovním použití je potřeba zajistit zakrytí vany proti nechtěnému naplnění srážkovou vodou, tak aby nedošlo k vyplavení nebezpečné látky. Pak hovoříme o skladovacích depotech či kontejnerech.

Pro skladování chemických látek se pak obvykle používají záchytné vany z plastu, což je většinou díky vysoké odolnosti vysokohustotní polyethylen. Specialitou jsou vany z nerezové oceli, které jsou používány na některé vysoce koncentrované kyseliny a agresivní chemické látky. Tyto vany se uplatňují také v potravinářských provozech.

Záchytnou vanu najdete i pod každým regálem či regálovým systémem, ve kterém jsou skladovány nebezpečné látky. Regálové systémy lze ale vybavit i záchytnými vanami v každé polici samostatně, tak aby nedošlo v případě úniku k nežádoucímu mísení chemických látek, a tím k nebezpečné reakci, což je též legislativní požadavek, který musí skladovací systém splnit.

KDYŽ DOJDE K ÚNIKU

Jak ale postupovat, pokud k úniku dojde mimo záchytnou vanu, např. při převozu či manipulaci? V první řadě je potřeba co nejrychleji zastavit únik a zabránit, aby se již uniklá látka dostala do kanalizace a ohrozila životní prostředí, či zdraví osob. K tomu slouží havarijní soupravy se sorbenty a různé druhy pomůcek pro utěsnění kanalizačních vpustí, odpadů, případně i plovoucí norné stěny pro záchyt úniků na vodních tocích.

Po zastavení úniku a zabránění rozšiřování uniklé látky je čas na likvidaci pomocí sorbentů sypkých či textilních. Sorbenty se dělí na hydrofobní, které odpuzují vodu a jsou vhodné pro odstranění olejů z vodní hladiny, a na hydrofilní, které nasají látky s obsahem vody i oleje a uhlovodíky či chemické látky.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Samostatnou kapitolou je plnění bezpečnostních požadavků vyplývajících z předpisů požární ochrany a prevence. Jelikož je většina hořlavých látek zároveň látkami nebezpečnými pro životní prostředí, k uvedeným opatřením přibývají ještě opatření pro zabránění vzniku a minimalizaci následků požáru. Návrh takového skladovacího systému je ale závislý na mnoha okolnostech, což je individuálně řešeno podle místních podmínek uživatele ve spolupráci s jeho bezpečnostními techniky.

Pro skladování menších množství hořlavých látek se používají požárně odolné skříně, které se umisťují přímo v provozech. Pro skladování větších množství se pak používají kontejnery s, nebo bez požární odolnosti, které lze umístit uvnitř i vně budov.

Vzhledem k šíři tohoto tématu doporučujeme navštívit také webové stránky společnosti DENIOS včetně e-shopu, kde naleznete mnoho dalších inspirativních řešení a vybavení výroby 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Tištěný katalog s více než 400 stránkami si můžete, stejně jako návštěvu odborného poradce, vyžádat telefonicky na bezplatné lince 800 383 313, nebo na e-mailové adrese: obchod@denios.cz.

Radek Zajíc

DENIOS, s. r. o.

Záchytná stanice z PE pro jeden IBC

Záchytná vana z oceli pro čtyři sudy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *