Nebezpečné látky v elektrozařízeních

Vláda projednala návrh nařízení, které by mělo omezit používání nebezpečných látek v elektrických zařízeních. Návrh stanovuje maximální limity pro obsah rtuti, kadmia, olova a dalších látek v elektrických zařízeních. Nařízení převádí do českého právního řádu směrnici Evropské unie. Týká se všech...

Vláda projednala návrh nařízení, které by mělo omezit používání nebezpečných látek v elektrických zařízeních. Návrh stanovuje maximální limity pro obsah rtuti, kadmia, olova a dalších látek v elektrických zařízeních. Nařízení převádí do českého právního řádu směrnici Evropské unie. Týká se všech elektrických výrobků s horním limitem napětí 1000 voltů u střídavého a 1500 voltů u stejnosměrného proudu. Podle návrhu by výrobky uváděné na trh směly obsahovat nejvýš 0,1 procenta olova, 0,1 procenta rtuti, 0,01 procenta kadmia, 0,1 procenta šestimocného chromu, 0,1 procenta polybromovaných bifenylů (PBB) a 0,1 procenta polybromovaných difenyletherů (PBDE). Nařízení zároveň požaduje, aby elektrická zařízení uváděná na trh nesla evropské označení o shodě CE. Označení dokládá bezpečnost elektrického zařízení a prokazuje, že je výrobek vhodný ke stanovenému účelu a nebude mít negativní vliv na své okolí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *